» 
 » 
Những điểm mới về thủ tục xuất nhập cảnh từ ngày 1.7.2020

Những điểm mới về thủ tục xuất nhập cảnh từ ngày 1.7.2020

Từ 1.7.2020, nhiều quy định về xuất nhập cảnh có sự điều chỉnh, thay đổi, đáng chú ý là một số quy định thay đổi theo hướng thuận tiện, đơn giản hóa thủ tục hành chính hơn trước, để tạo thuận lợi cho người dân.