Luật giao thông Mỹ như thế nào?

Luật giao thông Mỹ như thế nào?

Luật giao thông của Mỹ phức tạp và rất nghiêm ngặt, mỗi bang có một bộ luật giao thông riêng, nhưng tựu chung đều nhằm mục đích tạo thuận lợi nhất cho việc đi lại của con người, các phương tiện giao thông, bảo đảm an toàn nhất cho cả người và phương tiện.