Luật Thuê Nhà Ở Mỹ - Những điều cần biết !

Luật Thuê Nhà Ở Mỹ - Những điều cần biết !

Luật Sư tại California và Washington. Luật Sư LyLy Nguyễn chuyên về Luật Khánh Tận Chương 7, 11, 13 cho cá nhân và cơ sở thương mại, xóa hết các loại nợ, tranh tụng trước Tòa Khánh Tận và khai phá sản hủy bỏ nợ thuế.