Cách xử lý của cảnh sát Mỹ với tài xế không chịu đo nồng độ cồn

Cách xử lý của cảnh sát Mỹ với tài xế không chịu đo nồng độ cồn

Nếu từ chối làm theo yêu cầu của cảnh sát, tài xế sẽ "tự động" bị treo bằng, kèm theo hình phạt tiền.