Đời Sống, tin tức đời sống người Việt tại Mỹ - Trang 167
10 tình huống sẽ bị xử phạt ở Mỹ

10 tình huống sẽ bị xử phạt ở Mỹ

Luật pháp tại từng tiểu bang của Mỹ có sự khác nhau và khác nhiều so với Việt Nam. Thế nên người nhập cư lần đầu đặt chân tới Mỹ nếu không tìm hiểu rõ về luật pháp tại địa phương, rất có thể sẽ vô tình phạm những lỗi nhỏ dẫn tới bị phạt, thậm chí là phải ngồi tù.