Thợ nail cần cẩn thận khi khai thuế ở Mỹ

Thợ nail cần cẩn thận khi khai thuế ở Mỹ

Theo tạp chí Nails, ngành làm nail tại Hoa Kỳ là một kỹ nghệ có doanh thu khoảng $8.2 tỷ một năm, tính đến cuối năm 2015.