Tụ máu não vì lướt điện thoại suốt 20 tiếng

Tụ máu não vì lướt điện thoại suốt 20 tiếng

Một phụ nữ Trung Quốc đã bị máu tụ ở não sau khoảng 20 tiếng mải mê dán mắt vào màn hình máy điện thoại khi đi xe lửa.