Dùng điện thoại nắp gập thay vì smartphone, xu hướng mới của giới trẻ Mỹ

Dùng điện thoại nắp gập thay vì smartphone, xu hướng mới của giới trẻ Mỹ

Mackenzie Bergin (ngồi giữa) đang dùng chiếc điện thoại nắp gập, trái ngược với những người bạn cùng lứa