Ngạc nhiên với thói quen ăn uống 'có một không hai' của tổng thống Donald Trump

Ngạc nhiên với thói quen ăn uống "có một không hai" của tổng thống Donald Trump

Không phải là sơn hào hải vị, các món ăn ưa thích của vị Tổng thống Mỹ lần thứ 45 đều mang tính đại chúng. Thế nhưng, cách ông thưởng thức đồ ăn thì lại không "đại chúng" một chút nào. Trái lại, chúng "độc nhất, vô nhị" và rất đậm chất Donald Trump.