Trên đời này bạn nhất định phải tha thứ cho 3 người

Trên đời này bạn nhất định phải tha thứ cho 3 người

“Trong thế gian có người phỉ báng ta, nhục mạ ta, chê cười ta, coi thường ta, chà đạp ta, vậy thì ta phải đối xử thế nào?” – Hàn Sơn hỏi Thập Đắc trong một đoạn đối thoại trích từ Hán văn cổ.