3 tách cà phê mỗi ngày sẽ làm giảm nguy cơ phát triển tiểu đường loại 2

3 tách cà phê mỗi ngày sẽ làm giảm nguy cơ phát triển tiểu đường loại 2

Uống ba hoặc bốn tách cà phê mỗi ngày giúp làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2, một đánh giá khoa học cho thấy.