Đôi mắt đang bị mất thị lực bởi thiết bị công nghệ: 3 cách quan trọng để không làm hỏng mắt

Đôi mắt đang bị mất thị lực bởi thiết bị công nghệ: 3 cách quan trọng để không làm hỏng mắt

Nhiều người bị hỏng mắt bởi thiết bị công nghệ, sử dụng mắt quá nhiều và không có ý thức bảo vệ "cửa sổ tâm hồn". Đã đến lúc bạn cần phải giữ cho đôi mất để không bị mất thị lực.