Sạc điện thoại qua đêm hãy tránh sai lầm chết người này

Sạc điện thoại qua đêm hãy tránh sai lầm chết người này

Việc thường xuyên sạc điện thoại qua đêm có thể gây cháy nổ, nguy hiểm cho tính mạng của người dùng.