Câu chuyện đáng suy ngẫm: Người đàn ông thành công phải chịu cảnh thân bại danh liệt lúc cuối đời

Câu chuyện đáng suy ngẫm: Người đàn ông thành công phải chịu cảnh thân bại danh liệt lúc cuối đời

Tôi có biết một vị tiền bối. Ông là người rất tài năng, lại khiêm tốn, cần cù hiếu học và rất giỏi giao tiếp. Duy nhất có một điểm xấu, đó là ham mê nữ sắc, gặp mỹ nhân là quên hết tất cả. Là hàng xóm, tôi đã tận mắt chứng kiến sự thất bại của ông.