Bão tuyết miền Đông nước Mỹ, 5 người chết vì đường sá trơn trượt

Bão tuyết miền Đông nước Mỹ, 5 người chết vì đường sá trơn trượt

Một trận bão đầu mùa Đông đã kéo vào một số nơi ở vùng phía Nam và khu Trung Tây Mỹ, tạo ra tình trạng trơn trượt trên đường xa lộ, khiến năm người thiệt mạng và cũng làm đường sá tắc nghẽn hơn tám tiếng đồng hồ trên một đoạn xa lộ xuyên bang ở Arkansaa giữa khi trời tuyết giá.