Người Việt có biết văn hóa ngồi xe hơi

Người Việt có biết văn hóa ngồi xe hơi

Tôi từng không biết thứ văn hoá này, không biết ngồi ở đâu trên xe, đó là chuyện hơn 10 năm trước, lần đầu tiên đến xứ Mỹ học