Nỗi buồn cô lập của người châu Á khi nhập cư ở Mỹ

Nỗi buồn cô lập của người châu Á khi nhập cư ở Mỹ

Một thanh niên Việt sống khép mình vì được đối xử như một người Mỹ khi về nước, ngược lại được đối xử như một người châu Á ở Mỹ.