Tip ở nhà hàng, khách sạn khi đi du lịch bao nhiêu là đủ?

Tip ở nhà hàng, khách sạn khi đi du lịch bao nhiêu là đủ?

Một du khách Anh bị nữ phục vụ trong nhà hàng Mỹ tức giận đuổi theo, vì để lại 20 USD tiền tip.