Dân Mỹ ồ ạt đi mua sắm nhân ngày Black Friday

Dân Mỹ ồ ạt đi mua sắm nhân ngày Black Friday

Sự hỗn loạn của Black Friday bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày Lễ tạ ơn của nước Mỹ khi các cửa hàng đồng loạt mở cửa giám giá sớm.