Kẻ mạo danh lộ tẩy vì dọa nhầm vào cảnh sát ngầm ở Mỹ

Kẻ mạo danh lộ tẩy vì dọa nhầm vào cảnh sát ngầm ở Mỹ

Matthew Erris bật đèn nháy yêu cầu xe đi trước tấp vào lề để kiểm tra, nhưng không ngờ "gặp" phải thanh tra cảnh sát.