Steve Jobs: Kẻ “mù code”, mù công nghệ và bài học để đời cho cả thế giới hi-tech

Steve Jobs: Kẻ “mù code”, mù công nghệ và bài học để đời cho cả thế giới hi-tech

So với những huyền thoại công nghệ như Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) hay Mike Lazaridis (BlackBerry), Steve Jobs có hiểu biết kỹ thuật thấp đến mức đáng ngạc nhiên. Ông cũng không biết code.