Loại quả người Mỹ, Canada cấm ăn vì ung thư còn người Việt lại mời nhau ăn thật nhiều

Loại quả người Mỹ, Canada cấm ăn vì ung thư còn người Việt lại mời nhau ăn thật nhiều

Nhiều người không hề biết rằng việc nhai trầu có thể dẫn đến ung thư, phổ biến nhất là ung thư khoang miệng.