Đơn xin visa Mỹ dành cho người không định cư – nhập cư

Bạn nên sử dụng biểu mẫu này nếu bạn là một trong những người không định cư Mỹ hay nhập cư Mỹ được liệt kê dưới đây và muốn nộp đơn xin visa đi Mỹ vào Dịch vụ Quốc tịch và Nhập cư Hoa Kỳ (USCIS) để gia hạn thời gian lưu trú hoặc thay đổi sang một trạng thái không nhập cư khác.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

Trong những trường hợp nhất định, bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để đăng ký trạng thái không nhập cư ban đầu.Bạn cũng có thể sử dụng mẫu này nếu bạn là một sinh viên F-1 hoặc M-1 không nhập cư đang xin hồi phục.Khi nào tôi nên sử dụng Mẫu I-539?

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

Bạn phải nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú hoặc thay đổi tình trạng trước khi thời hạn lưu trú hiện tại của bạn hết hạn. Chúng tôi khuyên bạn nên nộp ít nhất 45 ngày trước khi thời hạn của bạn hết hạn hoặc ngay khi bạn xác định nhu cầu thay đổi hoặc mở rộng tình trạng của mình. Không nộp đơn trước ngày hết hạn có thể được miễn trừ nếu bạn chứng minh khi bạn nộp đơn xin Bài viết thuộc 9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c Tin nước MỹvBài viết thuộc 6766aa2750c19aad2fa1b32f36ed4aee Tin nước MỹISa Mỹ:

 • Sự chậm trễ là do các tình huống bất thường ngoài tầm kiểm soát của bạn
 • Chiều dài của sự chậm trễ là hợp lý
 • Bạn không có vi phạm
 • Bạn vẫn là một người không nhập cư trung thành
 • Bạn không ở trong thủ tục dỡ bỏ.
Bài viết thuộc 0c74b7f78409a4022a2c4c5a5ca3ee19 Tin nước Mỹ
Đơn xin visa đi Mỹ là một nỗi ám ảnh với nhiều người
 1. Ai có thể nộp Mẫu I-539?
Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

–        Gia hạn thời gian lưu lại hoặc thay đổi tình trạng: Người không nhập cư ở Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú hoặc thay đổi tình trạng trên mẫu đơn này, trừ khi được ghi trong phần Ai Không thể Không có Tệp I-539 của hướng dẫn này.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

–        Nhiều người nộp đơn: Bạn có thể bao gồm vợ / chồng và con chưa lập gia đình của bạn dưới 21 tuổi như là những người đồng nộp đơn trong cùng một đơn xin gia hạn hoặc thay đổi tình trạng của bạn, nhưng chỉ khi bạn đang ở cùng trạng thái hoặc tất cả đều có tư cách phái sinh.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

(CHÚ Ý: Việc gia hạn cho các thành viên trong nhóm gia đình phải cùng thời gian. Giai đoạn ngắn nhất cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình sẽ được cấp cho tất cả các thành viên trong gia đình.)

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

–        Danh mục những người có thể nộp đơn này xin visa Mỹ mẫu I-539:

 • Đại sứ, Bộ trưởng Công cộng, hoặc viên chức Ngoại giao hoặc Lãnh sự nghề và các Thành viên trực tiếp gia đình của họ
 • Người tham dự hoặc người phục vụ của người không nhập cư và người thân trực tiếp trong gia đình
 • Khách nhập cảnh vì mục đích kinh doanh, hay du lịch
 • Người phụ thuộc của một người lao động chuyển tiếp
 • Học sinh
 • Đại diện thường trú được chỉ định của Chính phủ nước ngoài và các Thành viên gia đình trực tiếp của Người đó
Bài viết thuộc 0c74b7f78409a4022a2c4c5a5ca3ee19 Tin nước Mỹ
Nhà trắng Mỹ
 1. Ai không thể gửi mẫu I-539?
Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

–        Bạn có thể không được gia hạn hoặc thay đổi tình trạng nếu bạn đã được nhận vào chương trình miễn thị thực hoặc nếu tình trạng hiện tại của bạn là:

 1. Người nước ngoài quá cảnh hoặc quá cảnh không có thị thực (TWOV)
 2. Một thuyền viên
 3. Một chồng chưa cưới hoặc người phụ thuộc của vợ chưa cưới (e) (K-1 hoặc K-2).
Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

– Người phối ngẫu (K-3) của một công dân Hoa Kỳ và con cái của họ (K-4), được coi là phù hợp với Đạo luật LIFE, không được thay đổi sang một trạng thái không nhập cư khác.Ngoại lệ: K-3 và K-4 đủ điều kiện để xin gia hạn trạng thái. Họ nên nộp đơn xin gia hạn trong quá trình xử lý Mẫu I-130 thay mặt họ và cho đến khi hoàn thành đơn xin điều chỉnh tình trạng của họ.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

(LƯU Ý: Bất kỳ người không nhập cư (A đến V) không được chuyển đổi tình trạng của mình sang K-3 hoặc K-4.)

Bài viết thuộc 0c74b7f78409a4022a2c4c5a5ca3ee19 Tin nước Mỹ
Xách balo lên và đi
 1. Cách Điền Mẫu I-539 xin visa Mỹ:
Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

a. Gõ hoặc in rõ ràng bằng mực đen.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

b. Nếu bạn cần thêm không gian để hoàn thành bất kỳ mục nào trong ứng dụng này, đính kèm một tờ giấy, và gõ hoặc in tên của bạn và Số A (nếu có) ở trên cùng của mỗi trang giấy; cho biết Số Trang, Số Phần và Số Sản phẩm mà câu trả lời của bạn đề cập đến; và ghi ngày tháng và ký mỗi tờ.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

c. Trả lời đầy đủ và chính xác tất cả các câu hỏi. Nếu một mục không áp dụng hoặc câu trả lời là “không”, hãy nhập hoặc in “N / A”, trừ khi có chỉ dẫn khác.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

d. Số Tài Khoản Trực Tuyến của USCIS (nếu có). Nếu trước đây bạn đã nộp đơn, kiến ​​nghị, hoặc yêu cầu sử dụng

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

Hệ thống nộp đơn trực tuyến USCIS (trước đây gọi là USCIS Electronic Immigration System (USCIS ELIS)), cung cấp số tài khoản trực tuyến USCIS mà bạn đã được hệ thống cấp. Bạn có thể tìm số tài khoản trực tuyến USCIS của bạn bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và đi đến trang hồ sơ. Nếu trước đây bạn đã nộp một số đơn, đơn yêu cầu, hoặc yêu cầu trên một mẫu giấy thông qua một thiết bị USCIS Lockbox, bạn có thể đã nhận được một Thông báo Truy cập Tài khoản Trực tuyến USCIS cấp cho bạn một Số Tài khoản Trực tuyến USCIS. Nếu bạn nhận được một thông báo như vậy, bạn có thể tìm thấy Số tài khoản trực tuyến USCIS của bạn ở đầu thông báo. Nếu bạn đã được cấp số Tài khoản Trực tuyến USCIS, hãy nhập nó vào khoảng trống được cung cấp. Số tài khoản trực tuyến của USCIS không giống với số A-Number.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

e. Nếu bạn hiện đang ở trong tình trạng F hoặc J và được cấp Thời Gian Tình Trạng (D / S), đánh dấu vào ô trong

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

Phần 1., Mục Số 12.c. của mẫu.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

Phần 2., Mục số 2.a. của biểu mẫu, chọn ngày mà bạn muốn thay đổi tình trạng của mình xảy ra. Nếu được chấp thuận, sự thay đổi tình trạng của bạn sẽ xảy ra vào ngày mà trạng thái không nhập cư hiện tại của bạn kết thúc, ngày phê duyệt, hoặc ngày yêu cầu, tuỳ điều kiện nào xảy ra sau đó.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

f. Nếu bạn được cấp D / S như một người không nhập cư F hoặc J và đang tìm kiếm việc khôi phục hoặc yêu cầu thay đổi tình trạng cho một người không nhập cư F hoặc J thì bạn nên đánh dấu vào ô trong

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

Phần 3., Mục số 1.b. của mẫu để chỉ ra một khoảng thời gian D / S.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

LƯU Ý: Một học sinh không nhập cư F-1 được nhận vào học tại trường trung học công lập được giới hạn trong 12 tháng học tại bất kỳ trường trung học công lập nào và không đủ điều kiện cho D / S. Vui lòng cho biết một ngày cụ thể trong khoảng thời gian bạn yêu cầu.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

g. Phần 5. Bản tuyên bố, chứng nhận, chữ ký và thông tin liên lạc của Người nộp đơn. Chọn hộp cho biết nếu bạn điền vào biểu mẫu này hoặc nếu ai đó hiểu biểu mẫu này cho bạn. Ngoài ra, nếu có thể, hãy chọn hộp cho biết nếu ai đó điền vào đơn xin visa Mỹ này cho bạn. Mỗi đơn phải có chữ ký gốc của người nộp đơn. Phiếu photocopy của một ứng dụng có chữ ký hoặc một cái tên đánh máy thay cho chữ ký là không thể chấp nhận. Nếu bạn dưới 14 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn có thể ký đơn thay mặt bạn. Ký tên và ghi ngày tháng vào biểu mẫu và cung cấp số điện thoại ban ngày, số điện thoại di động và địa chỉ e-mail của bạn.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

h. Phần 6. Thông tin Liên lạc, Chứng nhận và Chữ ký của Người thông ngôn. Nếu bạn sử dụng thông dịch viên để đọc các hướng dẫn và điền đầy đủ các câu hỏi trong mẫu đơn này, thông dịch viên phải điền vào phần này, cung cấp tên của doanh nghiệp / tổ chức, địa chỉ của doanh nghiệp / tổ chức, số điện thoại ban ngày và địa chỉ e-mail của họ. Thông dịch viên cũng phải ký tên và ghi ngày tháng.

Bài viết thuộc eaae339c4d89fc102edd9dbdb6a28915 Tin nước Mỹ

I. Phần 7. Thông tin Liên lạc, Tuyên bố và Chữ ký của Người Chuẩn bị Đơn này, nếu Khác Người nộp đơn. Phần này phải có chữ ký gốc của người đã hoàn thành biểu mẫu này, nếu không phải là người có tên trong Phần 5. Nếu người hoàn thành biểu mẫu này có liên quan đến một doanh nghiệp hoặc tổ chức, bạn nên điền tên và địa chỉ doanh nghiệp / tổ chức phần. Nếu người điền mẫu này là đại diện của luật sư hoặc đại diện được công nhận, người đó phải nộp Mẫu G-28 đã được điền, Thông báo Nhập cảnh hoặc Đại diện được chứng nhận cùng với đơn xin visa Mỹ này.

Tags:
Little Saigon: Nổ súng ở Costa Mesa, 2 người bị thương

Little Saigon: Nổ súng ở Costa Mesa, 2 người bị thương

Hôm Thứ Hai, 2 Tháng Mười, cảnh sát tìm thấy một người đàn ông và một phụ nữ bị thương tích do bị bắn nằm trên đường ở gần một khu căn hộ ở Costa Mesa.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất