11 cách hỏi xin đi nhờ xe người khác bằng tiếng Anh

11 cách hỏi xin đi nhờ xe người khác bằng tiếng Anh

Trong bài này, chúng ta cùng học các cách hỏi xin đi nhờ xe bằng tiếng Anh trong các trường hợp khác nhau nhé.