Tiếng Anh giao tiếp trong siêu thị

Tiếng Anh giao tiếp trong siêu thị

Dưới đây là một số mẫu câu đơn giản và phổ biến trong ngữ cảnh đi siêu thị. Chúng ta hãy bắt đầu học nhé!