Từ vựng tiếng anh về hoạt động hàng ngày

Từ vựng tiếng anh về hoạt động hàng ngày

Các hoạt động hàng ngày như đến trường, tắm rửa, làm bài tập... trong tiếng Anh được diễn đạt lần lượt là "Go to school", "Take a shower", "Do homework".

Đầu 2 3 4 5 6 7