Tên năm món ăn bằng tiếng Anh trên thực đơn ở Mỹ

Tên năm món ăn bằng tiếng Anh trên thực đơn ở Mỹ

"Corn dogs" là xúc xích tẩm bột ngô, phổ biến trong các cửa hàng thức ăn nhanh.

Đầu 4 5 6 7 8 9