Con gái độc nhất du học Mỹ, ông bố ước gì con bớt thông minh

Con gái độc nhất du học Mỹ, ông bố ước gì con bớt thông minh

Ông Mã (Trung Quốc) giờ đây ước con gái bớt thông minh, học kém thì có khả năng con sẽ ở lại trong nước và ông được gặp nhiều hơn.