Chàng trai Việt được 8 trường hàng đầu Mỹ nhận đào tạo tiến sĩ

Chàng trai Việt được 8 trường hàng đầu Mỹ nhận đào tạo tiến sĩ

Viện công nghệ Massachussetts (MIT), 4 trường khối Ivy danh giá đồng ý tiếp nhận Lê Nguyễn Vương Linh học tiến sĩ ngành Hóa học.