Du học Mỹ, Cuộc sống và kinh nghiệm khi du học tại Mỹ - Trang 32
Chàng trai mê game ở Sài Gòn giành 4 học bổng đại học Mỹ

Chàng trai mê game ở Sài Gòn giành 4 học bổng đại học Mỹ

Mơ ước trở thành kỹ sư lập trình, Đỗ Mạnh Hùng chọn Umass Armherst là nơi trải nghiệm cuộc sống sinh viên.