Đến Mỹ 10 năm, sinh viên gốc Việt hoàn tất 19 văn bằng đại học cộng đồng

Đến Mỹ 10 năm, sinh viên gốc Việt hoàn tất 19 văn bằng đại học cộng đồng

Sau gần 10 năm đến Hoa Kỳ, Minh Phạm, 25 tuổi đã hoàn tất 19 văn bằng AA (Associate of Arts) và 9 chứng chỉ từ các đại học cộng đồng. Trong đó, có 7 văn bằng và 2 chứng chỉ từ trường Santa Ana.