florida - Florida: Cảnh sát khẩn cấp giải cứu một bé gái 3 bị bỏ lại trong xe hơi cả đêm