Gia hạn thẻ xanh những vấn đề thường gặp

Thẻ xanh không phải là mãi mãi, thẻ chỉ có giới hạn trong vòng 10 năm và chúng có thể bị thu hồi nếu người giữ phạm tội nghiêm trọng.

Bài viết thuộc d707329bece455a462b58ce00d1194c9 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Khi nào thì một thẻ xanh phải được gia hạn?

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Thẻ thường trú (thẻ xanh) có giá trị chỉ trong 10 năm. Vì vậy, thời gian thích hợp để xin gia hạn thẻ xanh khoảng 5-6 tháng trước ngày thẻ hết hạn. Đơn xin đổi mới thẻ xanh không được nộp trước sáu tháng kể từ ngày hết hạn, quá sớm. Các đơn này có thể bị từ chối và trả lại cho đương đơn. Tuy nhiên, tình trạng thường trú của người nhập cư sẽ không bị mất nếu không làm mới thẻ xanh. Nhưng Bài viết thuộc e07413354875be01a996dc560274708e Tin nước Mỹluật pháp yêu cầu tất cả người nhập cư phải giữ thẻ cư trú hợp lệ tại mọi thời điểm.

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Người thường trú có điều kiện có thể đổi thẻ xanh bằng mẫu I-90 không?

Bài viết thuộc d707329bece455a462b58ce00d1194c9 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Thẻ xanh có điều kiện không thể gia hạn. Người có thẻ có điều kiện có thể bị mất thẻ xanh hoặc bị thu hồi bằng cách nộp Mẫu I-90. Nhưng nếu thẻ của họ hết hiệu lực, họ sẽ phải lấy các điều kiện trên thẻ của họ đã hết hiệu lực bằng cách nộp Mẫu I-751, yêu cầu gia hạn các điều kiện về Cư trú và không nộp Mẫu I-90.

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Phải mất bao nhiêu thời gian để lấy lại thẻ xanh?

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Dịch Vụ Nhập Cư và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCBài viết thuộc 6c524f9d5d7027454a783c841250ba71 Tin nước MỹIS) mất khoảng ba đến năm tháng để xử lý và quyết định về các đơn xin gia hạn thẻ xanh tuy nhiên có thể phải mất thời gian lâu hơn trong các trường hợp có sai sót về giấy tờ thủ tục . Bạn nên chuẩn bị Mẫu I-90 trực tuyến với các hướng dẫn từng bước để tránh những sai lầm và sự chậm trễ.

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Người thường trú có thể tránh được quá trình đổi mới thẻ xanh không?

Bài viết thuộc d707329bece455a462b58ce00d1194c9 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Có, nếu họ nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ. Những người đã là cư dân thường trú hợp pháp từ năm năm trở lên và có thể đủ điều kiện để có quốc tịch Hoa Kỳ, có thể nộp đơn đăng ký quốc tịch thay vì đổi thẻ xanh. Quyền công dân không giống với tình trạng thẻ xanh đòi hỏi chủ sở hữu phải trải qua quá trình gia hạn hàng thập kỷ. Tình trạng công dân Hoa Kỳ là cho cuộc sống và không cần phải đổi mới.

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Chi phí để Gia hạn Thẻ Xanh

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

$ 455 là chi phí để làm mới thẻ xanh. Một số ứng viên cũng sẽ phải trả phí dịch vụ sinh trắc học là $ 85.

Bài viết thuộc d707329bece455a462b58ce00d1194c9 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Bạn phải trả lệ phí gia hạn thẻ xanh tại thời điểm nộp Mẫu I-90, Đơn Xin Thay Thẻ Thường Trú Nhân. Bất kể bạn đang nộp đơn để đổi thẻ xanh hoặc thay thế, bạn sẽ phải trả khoản phí này.

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Ngoại lệ với Phí

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Nếu bạn đang nộp Mẫu I-90 vì thẻ của bạn có thông tin không chính xác và nếu đó là do lỗi USCIS (USCIS), bạn sẽ không phải trả lệ phí nộp đơn và phí dịch vụ sinh trắc học.

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Bạn không phải trả lệ phí nếu USCIS cấp cho bạn một thẻ xanh và nếu bạn không bao giờ nhận được nó. Bạn sẽ không phải trả lệ phí lại nếu thẻ của bạn được USCIS gửi qua đường bưu điện 30 ngày trước và nếu nó được trả lại cho USCIS vì không thể gửi được.Trong trường hợp này, bạn không phải đã thay đổi địa chỉ mà bạn cung cấp ban đầu tại thời điểm nộp đơn với USCIS.

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

Miễn lệ phí

Bài viết thuộc 3cec07e9ba5f5bb252d13f5f431e4bbb Tin nước Mỹ

USCIS sẽ không chấp nhận các đơn nộp mà không có lệ phí chính xác. Nếu bạn không thể trả lệ phí gia hạn thẻ xanh, bạn có thể nộp một yêu cầu miễn lệ phí. Để đủ điều kiện được miễn lệ phí, thu nhập gia đình của bạn phải dưới 150 phần trăm của mức nghèo do liên bang quy định hoặc bạn phải trải qua những khó khăn về tài chính ngăn cản bạn trả lệ phí. Bạn có thể yêu cầu một khoản khước từ nếu bạn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình bạn đang nhận được các lợi ích đã được thử nghiệm

Nguồn: Bài viết thuộc 18d8042386b79e2c279fd162df0205c8 Tin nước MỹVisa Hoa Kỳ

Tags:
Nhận nuôi con từ nước ngoài, đôi vợ chồng phát hiện điều bất ngờ

Nhận nuôi con từ nước ngoài, đôi vợ chồng phát hiện điều bất ngờ

Vợ chồng người Mỹ không biết đứa con gái Trung Quốc mình nhận nuôi lại có quan hệ đặc biệt với cô bé con một người bạn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất