» 
Tình cũ Bằng Kiều và cuộc sống “nông dân chính hiệu” trên đất Mỹ

Tình cũ Bằng Kiều và cuộc sống “nông dân chính hiệu” trên đất Mỹ

Dương Mỹ Linh khá mát tay khi chăm sóc giàn hoa hồng nở bông rực rỡ, những chậu cảnh tự tay cắt tỉa và vườn cây trái xum xuê. Cô tự nhận mình là “nông dân chính hiệu”.