» 
Phi Nhung thương con là y tá giữa Covid-19 ở Mỹ

Phi Nhung thương con là y tá giữa Covid-19 ở Mỹ

Ca sĩ Phi Nhung không ngủ được khi con gái làm y tá tại Mỹ, suốt tuần ở bệnh viện, cùng đồng nghiệp chăm sóc người bệnh, chống Covid-19.