» 
Việt Hương: 'Có tôi thì không có Hoài Linh còn có Hoài Linh thì không có tôi'

Việt Hương: "Có tôi thì không có Hoài Linh còn có Hoài Linh thì không có tôi"

"Ở Việt Nam, mọi người hay tưởng tôi với Hoài Linh là vợ chồng, rồi cứ thích ráp chúng tôi vào nhau để diễn chung...", Việt Hương nói.