» 
Trịnh Sảng sống chật vật ở Mỹ

Trịnh Sảng sống chật vật ở Mỹ

Diễn viên Trung Quốc Trịnh Sảng cho biết không thu nhập, sống nhờ bạn bè, phải dè sẻn từ cọng rau, nước uống tới băng vệ sinh.