» 
Anh: Tìm ra kỹ thuật tạo ra “năng lượng tái tạo không giới hạn”

Anh: Tìm ra kỹ thuật tạo ra “năng lượng tái tạo không giới hạn”

Các nhà khoa học Anh mới đây đã tiết lộ kỹ thuật tạo ra nguồn “năng lượng tái tạo không giới hạn”.