Những sự kiện thiên văn không thể bỏ lỡ vào năm 2019

Những sự kiện thiên văn không thể bỏ lỡ vào năm 2019

NASA đã công bố danh sách các sự kiện thiên văn kỳ thú vào năm 2019. Nếu bạn là người yêu thích mọi thứ trên không gian và bầu trời, hãy đánh dấu ngay những sự kiện đặc biệt này.