Washington: Một người gốc Việt mua phải một ngôi nhà có ma

Washington: Một người gốc Việt mua phải một ngôi nhà có ma

Từ nhiều sự việc lạ lùng xảy ra, nhiều người đã cho rằng ngôi nhà mà một người đàn ông gốc Việt vừa mua mới đây có ma.