Người ngoài hành tinh thật sự tồn tại và đang quan sát con người?

Người ngoài hành tinh thật sự tồn tại và đang quan sát con người?

Các nhà khoa học cho biết, người ngoài hành tinh đã phát hiện ra con người từ lâu và đang lặng lẽ quan sát loài người trong một “sở thú thiên hà”.