» 
Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng tấn công khủng bố trước ngày 11/9, giấc mơ tiên tri là có thật?

Rất nhiều người nhìn thấy cảnh tượng tấn công khủng bố trước ngày 11/9, giấc mơ tiên tri là có thật?

Rất nhiều người trên thế giới có thể nhìn thấy cảnh tượng thảm họa trong giấc mơ trước khi chúng xảy ra.