» 
'Vợ ba' chinh phục thị trường Mỹ

"Vợ ba" chinh phục thị trường Mỹ

Sau khi đã bán được bản quyền thương mại ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, ‘Vợ Ba’ tiếp tục con đường chinh phục thị trường phim ảnh lớn nhất nhì thế giới – Mỹ.