» 
Sau màn ‘đá xéo‘ Ngọc Trinh, ca sĩ Việt Kiều nhà 600 tỷ rút cả xấp tiền tặng fan

Sau màn ‘đá xéo‘ Ngọc Trinh, ca sĩ Việt Kiều nhà 600 tỷ rút cả xấp tiền tặng fan

Sau màn 'đá xéo' Ngọc Trinh, đại gia nhà 600 tỷ - Nathan Lee rút cả xấp tiền tặng fan để mua niềm vui.