Hài hước với tình huống từ đồng âm khi giao tiếp

Đoạn hội thoại ngắn dưới đây là một ví dụ rất thú vị khi người nghe không hiểu đối tượng nói gì do có từ đồng âm.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Hello, are you there?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Yes, who are you please?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– I’m Watt.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– What’s your name?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Watt’s my name.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Yes, what’s your name?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– My name Bài viết thuộc 8f468c873a32bb0619eaeb2050ba45d1 Tin nước Mỹis John Watt.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– John what?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Yes, are you Jones?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– No, i’m Knott.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Will you tell me your name then?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Will Knott.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Why not?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– My name is Knott.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Not what?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Not Watt, Knott.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– What?”

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 3621f1454cacf995530ea53652ddf8fb Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

Dịch:

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Xin chào, có ai ở đó không ạ?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Có, xin hỏi anh là ai ạ?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Tôi là Watt.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Tên anh là gì ạ?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Watt là tên của tôi.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Vâng, tên anh là gì ạ? (người nghe nhầm giữa what và Watt, không hiểu Watt là tên của đối phương và tưởng rằng anh ta hỏi lại có phải là hỏi tên anh ấy không – Watt’s my name?)

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Tên tôi là John Watt.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– John what? (người nghe nhầm giữa what và Watt)

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Vâng, thế anh là Jones?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Không, tôi là Knott.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Tên của anh là gì?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Will Knott.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Tại sao không? (người nghe nhầm Will Knott thành Why not)

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Tên tôi là Knott.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Not, gì cơ?

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Not Watt, Knott.

Bài viết thuộc 8a0e1141fd37fa5b98d5bb769ba1a7cc Tin nước Mỹ

– Gì cơ?

Tags:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất