Hết ngập ngừng khi giao tiếp với 15 từ dưới đây

Cuộc hội thoại của bạn sẽ lưu loát hơn và không bị phá hỏng bởi những khoảng lặng với 15 từ sau.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

1. Well

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Thể hiện điều bạn đang nghĩ.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Well, I guess it Bài viết thuộc e2c420d928d4bf8ce0ff2ec19b371514 Tin nước Mỹis a good price.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Tôi nghĩ đó là mức giá tốt rồi.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Tạo khoảng nghỉ trong câu.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

The oranges and apples go together like, well, apples and orange.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Cam và táo kết hợp cùng nhau, ừm, cam và táo.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

–  Trì hoãn câu trả lời.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Well… fine, you can use my pen.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Ừm …, được, bạn có thể dùng bút của tôi.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

2. Um/er/uh

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– “Um,” “er” và “uh” thường thể hiện sự do dự, chẳng hạn khi không biết câu trả lời hoặc không muốn trả lời.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Um, er, I uh think I can’t come tomorrow.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Ừm, tôi nghĩ ngày mai tôi không tới được.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Bạn có thể dùng bất kỳ từ nào vào bất kỳ lúc nào và chúng không nhất thiết phải đi cùng nhau.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Umm… I like the black car better!

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Ừm… Toi thích cái xe ô tô màu đen hơn.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

3. Hmm

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Âm thanh của từ này tạo cảm giác trầm ngâm, thể hiện bạn đang suy nghĩ hoặc cố gắng đưa ra quyết định.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Hmm, I like both but I choose the pink dress.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Tôi thích cả hai nhưng tôi sẽ chọn cái váy màu hồng.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

4. Like

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– “Like” đôi khi được dùng để nói về thứ gì đó không chính xác (gần, khoảng độ).

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

My sister has like ten dolls.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Em gái tôi có khoảng 10 con búp bê.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Cũng được dùng khi bạn cần một khoảnh khắc để nghĩ ra từ tiếp theo cần nói.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

My friend was like, is quite talkative.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Bạn tôi, ừm, nói khá nhiều.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

5. Actually/Basically/Seriously

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– “Actually” dùng để chỉ điều gì đó bạn nghĩ là đúng khi những người khác có thể không đồng ý.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Actually, cat is really cute.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Mình thấy mèo rất dễ thương.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– “Basically” dùng khi tổng kết một việc gì đó.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Basically, they want a lot more information about the project before they’ll put any money into it.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Tóm lại, họ cần nhiều thông tin hơn về dự án trước khi rót tiền vào đấy.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– “Seriously” thể hiện sự nhấn mạnh.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

You’re not seriously thinking of leaving, are you?

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Bạn có suy nghĩ nghiêm túc về việc rời đi không?

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

6. You see

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Dùng để chia sẻ một sự thật mà bạn nghĩ là người nghe không biết.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

I was going to try the app, but you see, I ran out of space on my phone.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Tôi đã định cài thử cái ứng dụng này nhưng mà bạn biết không, máy tôi hết dung lượng rồi.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

7. You know

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Dùng để chia sẻ một sự thật mà bạn nghĩ người nghe đã biết.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

He lives here, you know, with his brother.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Anh ấy sống ở đây với anh trai như bạn biết đấy.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Thay thế cho một lời giải thích, trong trường hợp bạn nghĩ người nghe đã hiểu điều bạn muốn nói.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

I don’t mean to come late, my car is broken, you know?

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Tôi không cố ý đến muộn đâu, xe ô tô của tôi bị hỏng, bạn cũng biết đấy.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

8. I mean

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Khi muốn làm rõ hoặc nhấn mạnh cách bạn cảm nhận về điều gì đó.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

I mean, he’s very good at English, but I’m just not sure if he’s suitable for this position.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Ý mình là, anh ấy rất giỏi Bài viết thuộc f3f27a324736617f20abbf2ffd806f6d Tin nước Mỹtiếng Anh nhưng mình không chắc liệu anh ấy có phù hợp với vị trí này không.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Cũng được dùng để sửa lỗi khi bạn nói nhầm.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

The cave is two thousand. I mean twenty thousand years old!

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Cái hang động này hai nghìn. À, hai nghìn tuổi ấy!

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

9. You know what I mean?

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Đảm bảo người nghe đang theo dõi những gì bạn nói.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

I really like that book, you know what I mean?

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Tôi thích cuốn sách đó, bạn vẫn nghe tôi nói đấy chứ?

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

10. At the end of the day

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Có nghĩa như “in the end” (cuối cùng) hoặc “in conclusion” (tóm lại).

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

At the end of the day, we’re all just humans, and we all make mistakes.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Suy cho cùng thì, tất cả chúng ta là con người, chúng ta đều mắc lỗi.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

11. Believe me

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Cách bạn đề nghị người nghe tin lời mình.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Believe me, I didn’t tell this.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Tin mình đi, mình không nói điều đó đâu.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Nó cũng được dùng để nhấn mạnh điều bạn sắp sửa nói.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Believe me, this is the cheapest and nicest house in this country.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Tôi nói thật, đó là ngôi nhà rẻ nhất, đẹp nhất ở đất nước này.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

12. I guess/I suppose

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Thể hiện sự lưỡng lự, không chắc chắn về những gì đang nói.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

I am going to Lan’s house, but I guess I can go home instead.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Tôi định tới nhà của Lan nhưng mà cũng có thể là về nhà.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– “I guess” phổ biến trong văn nói hơn, còn “I suppose” nghe khá trang trọng.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

13. Or something

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Thể hiện sự không chắc chắn và đặt ở phần cuối câu.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

The cake uses two sticks of butter and ten eggs, or something like that.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Cái bánh này cần 2 miếng bơ và 10 quả trứng, hoặc tương tự vậy.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

14. Okay/so

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Thường mở đầu câu như dấu hiệu bắt đầu chủ đề mới.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

So what are we doing next weekend?

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Mà sang tuần chúng ta sẽ làm gì nhỉ?

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Cũng có thể được dùng ngay trước khi tóm tắt vấn đề.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Okay, so we’re going to buy something for our trip this weekend.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Ok, thế thì chúng ta sẽ mua vài thứ cho chuyến đi tuần tới.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

15. Right/mhm/uh huh

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

– Mang nghĩa tương tự với “yes”.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Right, so let’s do that.

Bài viết thuộc 6f2268bd1d3d3ebaabb04d6b5d099425 Tin nước Mỹ

Vậy cứ làm vậy đi.

Tags:
Những từ vựng tiếng Anh đủ để tám chuyện về các chị em

Những từ vựng tiếng Anh đủ để tám chuyện về các chị em

Ngoài ăn uống, làm đẹp, shopping ra thì phụ nữ thường có một thú vui bẩm sinh đó là “tám chuyện” về các cô gái khác. Cùng học từ vựng tiếng Anh về các chị em nhé.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất