Học tiếng Anh: Các từ vựng phổ biến về mua sắm

Hãy cùng các chàng trai của Follow Us số 2 đi chợ quê và siêu thị để học thêm những từ vựng mới chủ đề mua sắm nhé.

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Super market: siêu thị

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Indoor market: chợ trong nhà/ chợ có mái che

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Outdoor market: chợ ngoài trời

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Flea market: chợ đồ cũ

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Farmers’ market/ local market: chợ quê

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Sleep like a rock: ngủ rất say

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

To be honest/ honestly: nói thật là..., thành thật mà nói...

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Pass out: lăn quay ra, bất tỉnh, bất động (khi say, mệt, ốm...)

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Compared to: so với...

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Herb: rau thơm

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Produce: nông sản

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Root vegetables: rau vẫn còn rễ

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Ripped off/ overcharge: nói thách

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

A steal/ dirt cheap: món hời, rẻ như bèo

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Guilt trip: cảm giác tội lỗi

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Give up: từ bỏ

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Downtown: trung tâm thành phố

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Night and day difference: sự khác biệt hoàn toàn (như ngày và đêm)

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Take a quick peek: đi xem qua, xem nhanh

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Cheapskate: người tiết kiệm, tằn tiện

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Retail price: giá bán lẻ

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Go window-shopping: đi qua các cửa hàng và nhìn vào trong

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Shopaholic: người nghiện mua sắm

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Retail therapy: người đi mua sắm để giải khuây

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Killing two birds with one stone: hình thức mua 1 tặng 1

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Lend someone a hand: giúp đỡ ai đó

Bài viết thuộc b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5 Tin nước Mỹ

Eye-opening: mở mang tầm mắt

Tags:
10 cách nói 'Anh nhớ em' hay nhất bằng tiếng Anh

10 cách nói "Anh nhớ em" hay nhất bằng tiếng Anh

Có nhiều cách diễn đạt thay thế “I miss you” khi bạn muốn nói rằng bạn đang nhớ ai đó. Hãy cùng tìm hiểu một số mẫu câu thay thế nhé.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất