Học tiếng Anh qua những câu nói nổi tiếng của thiên tài Einstein

Einstein so sánh người đàn ông ngồi cạnh cô gái xinh đẹp trong một giờ với ngồi trên bếp lò nóng trong một phút để giải thích thuyết tương đối.

Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 3b8a614226a953a8cd9526fca6fe9ba5 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 705f2172834666788607efbfca35afb3 Tin nước Mỹ

Thùy Linh

Bài viết thuộc 705f2172834666788607efbfca35afb3 Tin nước Mỹ

Nguồn: Vnexpress

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất