Học tiếng Anh qua những câu nói nổi tiếng của thiên tài Einstein

Einstein so sánh người đàn ông ngồi cạnh cô gái xinh đẹp trong một giờ với ngồi trên bếp lò nóng trong một phút để giải thích thuyết tương đối.

Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 182be0c5cdcd5072bb1864cdee4d3d6e Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4 Tin nước Mỹ

Thùy Linh

Bài viết thuộc 03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4 Tin nước Mỹ

Nguồn: Vnexpress

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất