Hơn 142,000 người dọn khỏi tiểu bang California

Năm ngoái có 142,932 người dọn khỏi California đến sống ở những tiểu bang khác, tăng 11% so với năm 2015.

Bài viết thuộc 7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a Tin nước Mỹ

Nhật báo The Orange County Register trích một báo cáo mới của Văn Phòng Thống Kê Liên Bang vừa được công bố hôm Thứ Tư, cho thấy sự giảm sút này của Bài viết thuộc 069d3bb002acd8d7dd095917f9efe4cb Tin nước MỹCalifornia là nhiều thứ nhì, chỉ sau New York, nhưng cao hơn so với Illinois và New Jersey.

Bài viết thuộc 7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a Tin nước Mỹ

Việc dọn khỏi California vẫn xảy ra liên tục trong hơn hai thập niên, tuy vậy, dân số của tiểu bang lại cứ tăng đều, thêm 108,301 người trong năm 2016, tức 0.3%, lên thành 38.8 triệu người.

Bài viết thuộc 7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a Tin nước Mỹ

Dân số tăng, chủ yếu là do Bài viết thuộc 98d6f58ab0dafbb86b083a001561bb34 Tin nước Mỹdi dân đến từ các nước khác trong năm 2016, vào khoảng 332,197 cư dân mới, cộng thêm số sinh cao hơn số tử.

Bài viết thuộc 7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a Tin nước Mỹ

Dữ kiện của thống kê này cho thấy California kém hấp dẫn đối với dân ở các nơi khác trong nước.

Bài viết thuộc 7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a Tin nước Mỹ

Tuy vậy, California vẫn thu hút dân từ những tiểu bang lớn có đời sống đắt đỏ như New York với 40,877 người; Bài viết thuộc fc8001f834f6a5f0561080d134d53d29 Tin nước MỹTexas, 39,109; Arizona, 33,757; Washington, 27,973; và Florida, 25,354.

Bài viết thuộc 7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a Tin nước Mỹ

Trong khi đó, những tiểu bang lấy bớt dân của California gồm Texas với 69,945; Arizona, 64,756; Washington, 51,485; Nevada, 45,482; và Oregon, 43,804.

Bài viết thuộc 7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a Tin nước Mỹ

Dữ kiện về di dân này là một ví dụ cho thấy vật giá đắt đỏ của tiểu bang khiến dân ở những nơi khác ngại đến lập nghiệp.

Bài viết thuộc 7e7757b1e12abcb736ab9a754ffb617a Tin nước Mỹ

Tuy nhiên, số cư dân ở lại cao cho thấy người từng ở đây hài lòng đáng kể đối với đời sống của tiểu bang.

Tags:
California, bệnh phong tình tăng 40% trong 5 năm

California, bệnh phong tình tăng 40% trong 5 năm

Trang mạng patch.com trích kết quả thống kê của tiểu bang California, cho thấy bệnh phong tình (STD) tại đây gia tăng 40% trong 5 năm qua.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất