Hướng dẫn chi tiết thủ tục gia hạn visa Mỹ năm 2018

Vừa qua, chính sách thị thực của Mỹ đã có những thay đổi đáng lưu tâm. Nếu như kế hoạch du học Mỹ của bạn đang đến gần, hãy tham khảo kĩ lưỡng những thông tin dưới đây để thuận lợi có được tấm vé thông hành đến với quốc gia này!

Bài viết thuộc 85422afb467e9456013a2a51d4dff702 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

ĐIỀU KIỆN GIA HẠN Bài viết thuộc df7f28ac89ca37bf1abd2f6c184fe1cf Tin nước MỹVISA QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Bạn sẽ có đủ điều kiện cho chương trình gia hạn visa nếu bạn đáp ứng TẤT CẢ các tiêu chí sau:

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn không cần dùng hộ chiếu của bạn trong vòng 8 đến 10 ngày làm việc tới.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn là công dân Bài viết thuộc bf62768ca46b6c3b5bea9515d1a1fc45 Tin nước MỹViệt Nam, hoặc là cư dân của Việt Nam có xác nhận về cư trú của mình tại Việt Nam.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn hiện đang ở Việt Nam.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn có visa không định cư của Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực hoặc hết hạn trong vòng 12 tháng và bạn đang xin visa cùng loại.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn có thể nộp hộ chiếu có visa trước của bạn.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Nếu bạn là học sinh và bạn chưa ra khỏi Hoa Kỳ khi nghỉ học từ năm tháng trở lên trừ khi các hoạt động ở nước ngoài của bạn có liên quan đến khóa học.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn không trả lời “CÓ” cho bất cứ câu hỏi nào trong phần An ninh và Lý lịch của mẫu đơn DS‐160 và bạn không bị từ chối cấp visa trong cuộc phỏng vấn cuối cùng.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Đương đơn không đáp ứng các yêu cầu này nên đặt lịch hẹn trực tuyến cho cuộc phỏng vấn xin visa.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

HỒ SƠ GIA HẠN VISA

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Hộ chiếu: Hộ chiếu của bạn phải còn ít nhất một trang trống để xin visa và hộ chiếu của bạn phải còn hiệu lực trong thời gian bạn dự định lưu trú ở Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Visa trước của bạn.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Trang xác nhận DS-160 có mã vạch, đã điền đầy đủ và được nộp trực tuyến.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ 01 ảnh có kích thước dành cho hộ chiếu chụp trên nền trắng, nhìn rõ hai tai, chụp trong vòng sáu tháng trở lại.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Biên nhận phí xin visa

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Dành riêng cho học sinh và khách trao đổi:

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bản gốc mẫu đơn I-20 hoặc DS-2019

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bảng điểm của học sinh

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Dành riêng cho đương đơn xin visa theo diện bảo lãnh:

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bản gốc hoặc bản sao mẫu đơn I-797 hoặc I-129

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Form W-2 và biên nhận thanh toán

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

CÁC BƯỚC XIN GIA HẠN VISA

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Bước 1

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Hoàn tất Mẫu Đơn xin Visa không định cư Điện tử (DS-160).

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Bước 2

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Đăng nhập hệ thống nộp đơn trực tuyến và tạo tài khoản để thanh toán phí xin visa (MRV). Khi đã đăng nhập, chọn “Đặt lịch hẹn”. Khi đi qua các bước của quy trình này, bạn sẽ trả lời các câu hỏi drop-box để xem xét việc hội đủ điều kiện xin visa của bạn mà không cần phỏng vấn.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Bước 3

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Sau khi trả lời các câu hỏi, bạn sẽ được nhắc thanh toán phí xin visa. Khi đã đủ điều kiện bạn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết về cách giao nhận giấy tờ. Bạn sẽ cần ba loại thông tin để đăng ký trực tuyến:

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Số hộ chiếu

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Số biên nhận trên biên nhận thanh toán.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Số mã vạch gồm mười (10) chữ số từ trang xác nhận DS-160 của bạn

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Bước 4

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ In Thư Xác Nhận Gia Hạn Visa, trong đó sẽ có mã vạch, họ tên và số hộ chiếu của bạn. Bạn sẽ cần 2 bản Thư xác nhận để hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Tập hợp trang xác nhận DS-160, biên nhận phí MRV, các hộ chiếu hiện tại và trước đây, ảnh và thư giải thích mục đích chuyến đi và hành trình chuyến đi. Tùy thuộc vào loại visa, bạn có thể phải nộp giấy tờ bổ sung và lệ phí tương hỗ. Vui lòng tham khảo trang loại visa cụ thể để biết các giấy tờ bổ sung bắt buộc.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Bước 5

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Hãy mang phong bì đựng giấy tờ của bạn đến một địa điểm của Bưu điện Việt Nam. Bạn phải đưa phong bì cho nhân viên Bưu điện và nói rõ rằng phong bì này phải được gửi với tùy chọn Người nhận Thanh toán Phí Bưu chính. Nhân viên Bưu điện sẽ dán một nhãn dán/mã vạch lên nhãn địa chỉ của phong bì và đưa cho bạn biên nhận có số theo dõi.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Để xem địa điểm nộp hồ sơ Gia Hạn Visa tại các chi nhánh của Bưu chính Việt Nam, vui lòng nhấn vào đây.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Bước 6

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Bưu điện Việt nam sẽ chuyển giấy tờ của bạn đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Bước 7

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Đến cuối quy trình quyết định cấp visa, Bưu điện Việt Nam sẽ gửi lại giấy tờ và hộ chiếu cho bạn tại địa chỉ giao nhận giấy tờ trong hồ sơ của bạn. Bạn có thể thay đổi địa chỉ giao nhận bằng cách truy cập vào tài khoản của mình. Nếu được cấp, hộ chiếu sẽ bao gồm visa.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

1. Chương Trình Gia Hạn Visa Qua Đường Bưu Điện là gì?

 

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Chương trình gia hạn visa qua đường bưu điện đem lại cơ hội để bạn có thể gia hạn visa mà không phải đến tận nơi để phỏng vấn. (Lưu ý: Phòng lãnh sự có quyền yêu cầu đương đơn đến phỏng vấn để xác nhận việc đương đơn đó có đủ điều kiện có visa vào Hoa Kỳ).

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Hầu hết các đơn xin visa đều được xử lý và gửi trả lại trong vòng 6-8 ngày làm việc. Phí xin visa bao gồm phí dịch vụ chuyển phát an toàn, cho phép hộ chiếu của bạn được gửi tới Phòng lãnh sự và gửi trả lại bạn.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

2. Các điều kiện cho việc Gia hạn Visa Qua Đường Bưu Điện là gì?

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn không cần dùng hộ chiếu của bạn trong vòng 8 đến 10 ngày làm việc tới.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn là công dân Việt Nam, hoặc là thường trú dân tại Việt Nam.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn hiện đang ở Việt Nam.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn có visa không định cư của Hoa Kỳ (ngoại trừ visa loại E, H, L, P hoặc R) và visa của bạn vẫn còn hiệu lực hoặc đã hết hạn cách đây dưới 12 tháng, HOẶC

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn có visa loại E, H, L, P hoặc R vẫn còn giá trị hoặc đã hết hạn cách đây dưới 12 tháng.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn đang xin visa cùng loại với visa không định cư trước đây.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn có thể nộp hộ chiếu có visa trước của bạn.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Nếu bạn là học sinh và bạn chưa ra khỏi Hoa Kỳ quá năm tháng trừ khi các hoạt động ở nước ngoài của bạn có liên quan đến khóa học.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn không trả lời “CÓ” cho bất cứ câu hỏi nào trong phần An ninh và Lý lịch của mẫu đơn DS‐160 và bạn không bị từ chối cấp visa trong cuộc phỏng vấn cuối cùng.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bạn không bị từ chối visa trong lần phỏng vấn gần đây nhất.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

3. Những giấy tờ phải nộp để xin gia hạn visa là gì?

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Hộ chiếu. Hộ chiếu của bạn phải còn ít nhất một trang trống để xin visa và phải còn hiệu lực trong thời gian bạn dự định lưu trú ở Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Visa trước của bạn.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Trang xác nhận DS-160 có mã vạch, đã điền đầy đủ và được nộp trực tuyến.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Một (1) ảnh có kích thước dành cho hộ chiếu chụp trên nền trắng, nhìn rõ hai tai, chụp trong vòng sáu tháng trở lại.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Tờ Xác Nhận Gia Hạn Visa có mã vạch.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Dành riêng cho học sinh và khách trao đổi:

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bản gốc mẫu đơn I-20 hoặc DS-2019.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bảng điểm.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

* Dành riêng cho đương đơn xin visa theo diện có đơn bảo lãnh

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bản gốc hoặc bản sao mẫu đơn I-797 hoặc I-129.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Đơn W-2 và bảng thanh toán lương.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

4. Tôi có thể gửi ảnh như thế nào?

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Ảnh phải là hình vuông, kích thước tối thiểu là 5x5cm, và nền trắng.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Ảnh phải được chụp trong vòng 6 tháng qua.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Vui lòng đọc thêm chi tiết về các yêu cầu cho một tấm ảnh tại đ’y: http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-photoinfo.asp#section2

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

5. Nếu tôi không còn giữ hộ chiếu cũ trong đó có visa cũ thì sao?

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Bạn sẽ không có đủ điều kiện để tham gia Chương Trình Gia Hạn Visa Qua Đường Bưu Điện. Bạn sẽ cần phải đặt lịch hẹn và đến tận nơi phỏng vấn.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

6. Tôi có đủ điều kiện để gia hạn visa qua đường bưu điện, nhưng con tôi chưa từng có visa. Tôi có thể gửi đơn xin visa cho con mình cùng với hồ sơ của tôi được không?

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Không. Nếu con bạn chưa từng có visa, bạn cần phải đặt lịch hẹn cho con bạn và đi cùng con mình tới buổi phỏng vấn.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

7. Tôi muốn gia hạn visa qua đường bưu điện, nhưng tôi cần hộ chiếu gấp để đi Bài viết thuộc cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7 Tin nước Mỹdu lịch tới một nước khác – tôi nên làm gì?

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Bạn nên đợi đến khi bạn trở về sau chuyến đi để gửi hồ sơ xin gia hạn visa của mình.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

8. Tôi có thể gia hạn visa thương mại/du lịch trong quyển hộ chiếu công vụ không? Tôi có cần nộp Công hàm của Bộ ngoại giao không?

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Bạn có thể gia hạn visa thương mại/du lịch trong quyển hộ chiếu công vụ. Visa thương mại/du lịch không yêu cầu Công hàm của Bộ ngoại giao.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

9. Tôi có nên gửi thêm các giấy tờ hỗ trợ như sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp, và giấy khai sinh của mình không?

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

Không, bạn chỉ nên gửi những giấy tờ như được yêu cầu trên trang web.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

10. Điều gì có thể làm quá trình xử lý hồ sơ xin gia hạn visa của tôi được nhanh hơn?

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gia hạn visa. Kiểm tra những giấy tờ được yêu cầu tại đây.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Tải ảnh điện tử chất lượng tốt theo đúng yêu cầu.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ In trang xác nhận đơn DS-160 bằng máy in lazer để có mã vạch rõ ràng hơn.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Nếu bạn có một vài visa Hoa Kỳ trong nhiều quyển hộ chiếu cũ khác nhau, bạn chỉ cần nộp visa trước gần đây nhất.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Nhớ nộp Tờ Xác Nhận Gia Hạn Visa. Đây là bằng chứng cho việc bạn đã trả phí xin visa.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

LƯU Ý

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2016, hồ sơ gia hạn visa của các đương đơn tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải gửi đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Các đương đơn từ các tỉnh còn lại sẽ gửi hồ sơ đến phòng Lãnh sự Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Thư Xác Nhận Gia Hạn visa phải được gửi cùng với hồ sơ gửi qua đường bưu điện của bạn, nếu không việc xin gia hạn của bạn sẽ không được giải quyết. Vui lòng mang theo hai bản Thư Xác Nhận: một bản phải được gửi cùng với hồ sơ xin visa của bạn và một bản nộp tại bưu cục EMS/VN.

Bài viết thuộc 9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3 Tin nước Mỹ

+ Vui lòng tháo bỏ vỏ da hoặc nhựa bên ngoài hộ chiếu.

Nguồn:tintucnuocmy.com

Tags:
Du học sinh mang mác ‘Việt kiều’ – vui hay buồn?

Du học sinh mang mác ‘Việt kiều’ – vui hay buồn?

Nếu chuyện quà cáp hay chơi đẹp khi về nước khiến bạn phiền lòng, ngao ngán. Tại sao bạn phải gồng mình lên làm gì?

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất