Hướng dẫn Đổi mới Thẻ Xanh

Thẻ xanh là giấy phép cho phép các quốc tịch nước ngoài hợp pháp ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ vĩnh viễn. Thẻ xanh có hiệu lực trong 10 năm và thẻ xanh có điều kiện có giá trị trong 2 năm.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nó phải được gia hạn trước khi hiệu lực hết hạn. Thẻ xanh phục vụ như bằng chứng là cư dân hợp pháp hợp pháp và đủ điều kiện cho tất cả các quyền lợi ở Hoa Kỳ . Nếu bạn 18 tuổi hoặc già, bạn luôn phải mang theo thẻ xanh. Nếu không làm như vậy sẽ bị phạt 100 đô la hoặc phạt tù trong 30 ngày và chỉ Chính phủ liên bang mới có thể áp dụng hình phạt này.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Loại thẻ xanh

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Thẻ xanh thông qua gia đình (IR, F1, F2A, F2B, F3, F4)

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Thẻ xanh thông qua đầu tư (EB5)

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Xổ số Thẻ Xanh (50,000 Thị thực)

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Thẻ xanh thông qua việc làm (EB1, EB2, EB3, EB4)

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Thẻ xanh thông qua tị nạn hoặc người tị nạn (Không giới hạn / 70.000)

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Đổi lại Thẻ xanh 10 năm – Bạn phải gia hạn thẻ xanh trước 6 tháng kể từ tháng hết hạn.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Thẻ cư trú dài hạn có điều kiện – Điều kiện cần được xóa trước 90 ngày kể từ ngày hết hạn hoặc bạn sẽ mất địa vị và thẻ xanh có điều kiện này không thể gia hạn.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu bạn đang nộp đơn xin thẻ xanh cho gia đình, hãy nộp mẫu I-751 để xóa bỏ điều kiện cư trú trước 90 ngày kể từ ngày hết hạn.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu bạn đang nộp đơn xin thẻ xanh của nhà đầu tư, hãy nộp đơn I-829 để xóa bỏ điều kiện cư trú trước 90 ngày kể từ ngày hết hạn.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Ai có thể gia hạn thẻ xanh?

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu thẻ của bạn bị mất cắp hoặc bị mất.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu thẻ của bạn đã được gửi bởi USCBài viết thuộc cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7 Tin nước MỹIS nhưng không nhận được.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu thẻ của bạn bị hỏng hoặc bị hỏng.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu trong thẻ của bạn có nhầm lẫn.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu thông tin cá nhân của bạn như tên được thay đổi hợp pháp.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu thẻ của bạn sắp hết hạn trong sáu tháng.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu thẻ của bạn là thẻ cũ.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Phí gia hạn thẻ xanh 10 năm

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Phí đăng ký – 365 đô la

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Phí sinh học – $ 85 Thuế mới cho I-90 sẽ có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2016

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Phí đăng ký I-90 mới – 455 đô la

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Làm thế nào để nộp cho I-90

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

1) Bạn cần phải tạo một tài khoản trong trang web USCIS.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

2) Chọn mẫu I-90 của bạn.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

3) Bạn cần phải kiểm tra “làm thế nào để tải lên bằng chứng của bạn”, đọc các hướng dẫn và tải lên nó như nó được đưa ra.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

4) Sau khi nộp đơn, nhấp vào nút xem lại, đi qua tất cả các thông tin được cung cấp là chính xác trước khi nhấp vào submit. Thông tin sai sẽ dẫn đến việc từ chối visa.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

5) Bạn phải trả lệ phí nộp đơn qua thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng hợp lệ.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Khi thanh toán của bạn được thực hiện, sẽ nhận được biên nhận với ID duy nhất (Bắt đầu với IOE) được áp dụng cho trường hợp cụ thể với USCIS.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

6) Giữ bản sao của tất cả hồ sơ của bạn.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

7) Đăng nhập vào tài khoản USCIS của bạn để xem cuộc hẹn của bạn. Bổ nhiệm dịch vụ sinh trắc học với Trung tâm hỗ trợ ứng dụng (ASC).

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

8) Bạn cần phải có mặt để bổ nhiệm sinh số liệu vào ngày được đưa ra tại trung tâm để cung cấp hình ảnh hộ chiếu, chữ ký & bản in ngón tay.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

9) USCIS sẽ thông báo cho bạn thông qua tin nhắn văn bản hoặc email để phản hồi

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

theo yêu cầu bằng chứng (RFE). Vào tài khoản USCIS của bạn và trả lời cho RFE.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

10) Cuối cùng, bạn sẽ nhận được Thẻ xanh mới.

 

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Phải làm gì nếu đơn của bạn bị từ chối?

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Bạn sẽ nhận được một bức thư cho bạn biết lý do tại sao thẻ xanh của bạn là từ chối. Bạn không thể kháng nghị cho quyết định này một lần nữa họ thay vì bạn có thể đệ trình kiến ​​nghị xem xét lại hoặc xem xét lại quyết định. Luôn luôn có một lựa chọn ngay cả khi ứng dụng bị từ chối.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Lợi ích của Thẻ xanh

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

1) Bạn có thể vào và rời Hoa Kỳ bất cứ lúc nào tại cảng nhập cảnh.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

2) Bạn sẽ nhận được hỗ trợ tài chính cho giáo dục từ Chính phủ.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

3) Chi phí giáo dục thấp hơn nếu bạn là chủ thẻ xanh. Bạn cần phải trả ít hơn người nước ngoài trả.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

4) Bạn đủ điều kiện làm việc tại Hoa Kỳ vì vậy không cần phải lo lắng về việc bảo trợ nhân viên.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

5) Bạn có đủ điều kiện để bắt đầu công ty riêng của bạn hoặc liên doanh.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

6) Bạn sẽ nhận được các khoản trợ cấp xã hội như là chủ thẻ xanh, nếu bạn làm việc cho 10 năm trước khi nghỉ hưu.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

7) Bạn đủ điều kiện để bảo lãnh vợ / chồng và con của bạn dưới 21 tuổi.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

8) Bạn có thể là người giữ thẻ xanh suốt đời bằng cách làm mới nó.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

9) Bạn cũng đủ điều kiện để có Bài viết thuộc 41f1f19176d383480afa65d325c06ed0 Tin nước Mỹquốc tịch hai lần mà không mất Quốc tịch hiện nay.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

10) Bạn đủ điều kiện nhận thế chấp để mua nhà.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

11) Bạn đủ điều kiện để được bảo hiểm y tế.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

12) Bạn có đủ điều kiện sở hữu nhà ở, xe hơi

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Đối với một vấn đề quan trọng khi làm mới thẻ xanh của bạn, cho phép bạn cư trú hợp pháp ở Hoa Kỳ, hãy luôn ghi nhớ rằng hành động tốt nhất mà bạn có thể thực hiện là tìm và tư vấn với luật sư. Một luật sư có thẩm quyền có thể hướng dẫn bạn qua quá trình đổi thẻ xanh của bạn, làm cho nó trở nên đơn giản và có thể tránh được những sai lầm có thể dẫn đến việc từ chối. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến về đổi mới thẻ xanh:

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Khi nào tôi nên làm lại thẻ xanh?

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Bạn nên làm lại thẻ xanh sáu tháng trước ngày hết hạn hoặc càng sớm càng tốt nếu nó đã hết hạn. Thẻ xanh của bạn có giá trị trong 10 năm.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Làm thế nào để tôi làm mới thẻ xanh thành công?

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Tìm một luật sư có thẩm quyền để giúp bạn điền và nộp Mẫu I-90, Đơn Xin Thay Thẻ Thường Trú Nhân.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu tôi đang trong quá trình nộp đơn xin nhập quốc tịch thì sao?

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu bạn đang xin nhập quốc tịch, bạn không cần phải gia hạn thẻ xanh. Thay vào đó, bạn cần phải tìm một luật sư để giúp bạn nộp đơn N-400, Đơn xin nhập quốc tịch.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Làm thế nào tôi có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ của tôi?

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Đơn giản chỉ cần truy cập trang USCIS “My Cases Status” bằng cách nhấp vào đây. Bạn cần phải nhập số biên lai, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn có nó trong tay.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nếu đơn của tôi bị từ chối thì sao?

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Đừng lo lắng. USCIS sẽ gửi cho bạn một lá thư giải thích tại sao đơn xin thẻ xanh của bạn bị từ chối. Với sự giúp đỡ của một luật sư, bạn chắc chắn có thể làm cho USCIS xem xét lại đơn của bạn. Một luật sư có thẩm quyền sẽ làm quen với các lý do phổ biến để từ chối và có thể xác định cách tốt nhất để làm cho USCIS xem xét lại đơn của bạn.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Tại sao ứng dụng của tôi bị từ chối?

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Có một số lý do phổ biến cho việc từ chối ứng dụng. Một số lý do phổ biến bao gồm:

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Phạm tội ác

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Nằm trong đơn xin gia hạn của bạn

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Bạn được lệnh đưa ra khỏi Hoa Kỳ

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Bạn đã gửi mẫu sai

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Luật sư có thể trả lời các câu hỏi của bạn và giúp bạn nếu đơn của bạn bị từ chối vì một trong những lý do nêu trên hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

Bài viết thuộc 37bc2f75bf1bcfe8450a1a41c200364c Tin nước Mỹ

Theo tintucmy

Tags:
Cảnh sát trưởng bị bắt về tội dụ dỗ trẻ vị thành niên

Cảnh sát trưởng bị bắt về tội dụ dỗ trẻ vị thành niên

Một cảnh sát trưởng ở vùng Tây tiểu bang Pennsylvania vừa bị truy tố các tội hình sự liên quan đến việc tìm cách có mối quan hệ tính dục với một bé gái 14 tuổi, nhưng thực ra là một nhân viên cảnh sát chìm giả danh, theo công tố viện tiểu bang.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất