Không còn chương trình Miễn trừ Phỏng vấn Thị Thực

Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh khẳng định việc loại bỏ chương trình Visa Interview Waiver Program – Chương trình Miễn trừ Phỏng vấn Thị thực.

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Chương trình Miễn trừ Phỏng vấn Thị thực (Bài viết thuộc 6e2713a6efee97bacb63e52c54f0ada0 Tin nước MỹVisa Waiver Progam – VWP)

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Các thị thực miễn trừ phỏng vấn cho phép công dân của các nước phát triển đến Hoa Kỳ để Bài viết thuộc f29c21d4897f78948b91f03172341b7b Tin nước Mỹdu lịch, kinh doanh với thời gian ít hơn 90 ngày mà không cần xin thị thực. Để đủ điều kiện tham gia chương trình VWP, đương đơn phải là công dân của một nước có tên trong chương trình VWP kèm theo các điều kiện khác. Thường trú nhân không đủ điều kiện tham gia chương trình này. 

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Tham khảo bảng sau để thêm thông tin công dân các nước tham gia chương trình VWP:

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 96b9bff013acedfb1d140579e2fbeb63 Tin nước MỹCác nước tham gia chương trình Miễn Trừ Phỏng Vấ

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Các quốc gia tham gia chương trình Miễn trừ phỏng vấn

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Sắc lệnh loại bỏ chương trình Miễn trừ phỏng vấn thị thực

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Sắc lệnh mới đề xuất chương trình sàn lọc và kiểm tra người di cư gắt gao hơn, chắc chắn sẽ gây bất tiện cho du khách từ nhiều quốc gia đến Mỹ.

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Việc loại trừ chương trình Miễn trừ phỏng vấn Thị thực sẽ khiến cho các hãng hàng không từ nhiều quốc gia vẫn thường xuyên đưa khách du lịch đến Mỹ gặp khó khăn hơn. Như vậy từ ngày 16 tháng 3 sắp tới, khi thị thực hết hạn, khách đi Mỹ thường xuyên phải lấy hẹn để phỏng vấn mới được cấp chiếu kháng mới, không như trước đây họ chỉ cần đem hộ chiếu đến Lãnh sự quán Mỹ ở nước sở tại thì sẽ được cấp thị thực.

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc 96b9bff013acedfb1d140579e2fbeb63 Tin nước MỹĐường đến Mỹ du lịch ngày càng khó khăn hơn

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Con đường đến Mỹ ngày càng khó khăn hơn

Bài viết thuộc 1c383cd30b7c298ab50293adfecb7b18 Tin nước Mỹ

Bên cạnh đó, thủ tục sàn lọc gắt gao sẽ gây khó khăn và mất thời gian cho những người lần đầu tiên xin chiếu kháng du lịch đến Mỹ. Đơn xin thị thực mới sẽ gồm những câu hỏi cụ thể hơn để bảo đảm liệu đương đơn có yểm trợ, cố vấn, phạm tội bạo lực, hình sự hay khủng bố sau khi vào Mỹ hay không.

Tags:
Sự ngược đời của giáo dục Mỹ

Sự ngược đời của giáo dục Mỹ

Ở Mỹ, chương trình học của các trường phổ thông không chỉ khác nhau tuỳ theo các bang mà còn khác nhau tuỳ theo từng vùng, từng quận, thậm chí tuỳ theo từng trường. Rất nhiều người không biết rằng rất nhiều học sinh Mỹ không hề biết gì về thuyết Darwin.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất