Làm thế nào để bảo lãnh cho vợ/chồng đến Hoa Kỳ?

Một trong những cách phổ biến nhất của di dân đến Hoa Kỳ là thông qua việc kết hôn với một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ (chủ thẻ xanh). Khi bạn kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc người giữ thẻ xanh, họ có thể bảo lãnh bạn để đến Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân.

Bài viết thuộc 4ea06fbc83cdd0a06020c35d50e1e89a Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

Tuy nhiên, bảo lãnh cho vợ / chồng hoặc gia đình là một quá trình khó khăn và kéo dài. Người bảo lãnh của bạn sẽ phải chứng minh rằng họ có đủ phương diện để chịu trách nhiệm tài chính cho bạn, và cả hai người cần phải cung cấp bằng chứng để chứng minh rằng hôn nhân của bạn là hợp pháp và không chỉ vì mục đích nhập cư.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

Một số quy tắc nhất định ở Hoa Kỳ cho phép những người thường trú xin đăng ký quốc tịch thông qua hôn nhân để được nhập quốc tịch trong khoảng ba năm. Đa số người nhập cư phải sống ở Hoa Kỳ tối thiểu là năm năm trước khi nộp đơn xin quốc tịch. Tuy nhiên, người phối ngẫu của một công dân Hoa Kỳ cư trú tại Hoa Kỳ có thể hội đủ điều kiện nộp Mẫu N-400 (Đơn Xin Nhập Tịch) dựa trên cuộc hôn nhân của họ sau ba năm.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

Người phối ngẫu của bạn có thể bảo lãnh bạn đến Hoa Kỳ như thế nào?

Bài viết thuộc 4ea06fbc83cdd0a06020c35d50e1e89a Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

Có hai cách chính mà bạn có thể áp dụng.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

Phương pháp 1 : Nếu người phối ngẫu ở ngoài Hoa Kỳ, họ sẽ nộp đơn xin theo cách thức nộp đơn xin gia nhập. Người phối ngẫu thường sẽ ở bên ngoài Hoa Kỳ trong khi đơn đăng ký được giải quyết, và sau đó đơn sẽ được chuyển tiếp đến lãnh sự quán Hoa Kỳ tại quốc gia của người phối ngẫu.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

Phương pháp 2 : Phương pháp thứ hai là phương pháp Điều chỉnh Trạng thái dành cho người nộp đơn đã ở Hoa Kỳ. Những đương đơn này thường là du khách hoặc có thị thực tạm thời như giấy phép lao động hoặc thị thực sinh viên và họ kết hôn với một công dân Hoa Kỳ. Trong những trường hợp này, đương đơn thay đổi tình trạng của mình.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

Bạn có thể tham khảo các mẫu giấy tờ cần thiết như

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

Thị thực nhập cư cho một người phối ngẫu của một công dân Hoa Kỳ (IR1 hoặc CR1) – Một đơn xin nhập cư đối với người nước ngoài tương đối, Mẫu I-30 là bắt buộc.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

Thị thực không Bài viết thuộc 22fb0cee7e1f3bde58293de743871417 Tin nước Mỹdi dân cho vợ / chồng (K-3) – Điều quan trọng cần lưu ý là phải nộp đơn xin thị thực không di dân cho vợ / chồng (K-3) kết hôn với công dân Hoa Kỳ và phải cấp thị thực tại nước mà cuộc hôn nhân đã diễn ra . Sau khi quá trình cấp thị thực hoàn thành và thị thực được cấp, vợ / chồng có thể sang Hoa Kỳ để chờ xử lý hồ sơ xin thị thực nhập cư. Cần có hai đơn yêu cầu: Đơn kiện người nước ngoài, Mẫu I-130, và Đơn xin lời bào chữa cho người nước ngoài, Mẫu I-129F.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

Một số điều bạn có thể làm trước khi xin bảo lãnh cho vợ/ chồng mình

Bài viết thuộc 4ea06fbc83cdd0a06020c35d50e1e89a Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

1. Duy trì một ngôi nhà thường trú ở Mỹ

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

2. Có việc làm hoặc đi học ở Hoa Kỳ

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

3. Tiếp tục cư trú tại Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân ít nhất ba năm.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

4. Sống trong hôn nhân với vợ / chồng với công dân Mỹ ít nhất ba năm.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

5. Có mặt thể chất tại Hoa Kỳ ít nhất 18 tháng trong vòng 3 năm.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

6. Trả thuế hồ sơ tại Hoa Kỳ

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

7. Duy trì mối quan hệ cộng đồng ở Hoa Kỳ Tham gia một câu lạc bộ lân cận, một câu lạc bộ địa phương, hoặc tình nguyện viên tại một nơi mình sống.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

8. Chứng minh kiến ​​thức và hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của lịch sử, nguyên tắc và hình thức của chính phủ ở Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

9. Thể hiện sự hiểu biết về Bài viết thuộc c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294 Tin nước Mỹtiếng Anh , bao gồm khả năng đọc, viết và nói. Có một số chương trình sẽ cung cấp các lớp học cho người di dân để giúp họ bằng tiếng Anh.

Bài viết thuộc fec8d47d412bcbeece3d9128ae855a7a Tin nước Mỹ

10. Chứng minh nhân cách đạo đức tốt ít nhất ba năm trước khi nộp đơn. Không bị bắt hoặc có bất kỳ hồ sơ hành vi xấu trong khi sống ở Hoa Kỳ .

Nguồn: Bài viết thuộc 072b030ba126b2f4b2374f342be9ed44 Tin nước MỹVisa Hoa Kỳ

Tags:
Cô gái Việt như sống trong ảo ảnh giữa sa mạc Sahara

Cô gái Việt như sống trong ảo ảnh giữa sa mạc Sahara

Nhìn bạt ngàn rừng chà là xanh ngắt, SaRu tự hỏi đó là thật hay ảo ảnh, và chỉ tin khi xe dừng lại trước một hồ nước lớn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất