Làm Thế Nào Để Điền Đơn Cho CHIP và Medicaid?

Làm Thế Nào Để Điền Đơn Cho CHIP và Medicaid?

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Trước hết chương trình CHIP và Medicaid là gì?

Bài viết thuộc c8ed21db4f678f3b13b9d5ee16489088 Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

CHIP Bài viết thuộc 13f9896df61279c928f19721878fac41 Tin nước Mỹtiếng Anh là the Children’s Health Insurance Program tạm dịch là Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe dành cho Trẻ Em từ sơ sinh (birth) cho tới 18 tuổi. Lệ phí cho chương trình CHIP từ $0 – $50 một năm. Tiền co-pay trả tuỳ theo đi khám gì khoảng từ $3 – $25.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Tiền co-pays dựa vào mức lương của mỗi gia đình. Còn medicaid là chương trình trợ giúp bảo hiểm sức khỏe của chính phú liên bang và tiểu bang (federal and state) miễn phí cho những gia đình với mức lương thật thấp (very low income) nếu được chấp nhận (qualify).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Chương trình CHIP trợ giúp các trẻ em khi đi:

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– khám ở văn phòng bác sĩ (Doctor visits)

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– khám và làm răng sạch (Dental care and teeth cleaning)

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– xin bác sĩ toa thuốc (Prescriptions)

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– khám mắt và làm kiếng (Eye care and glasses)

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– chăm sóc ở bệnh viện (Hospital care)

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Chụp hình X-ray và khám lỗ tai (X-rays and hearing test)

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Và còn nhiều trường hợp khác! (Much more!)

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Những ai được chấp nhận (qualify) cho chương trình này?

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– trẻ em từ 18 tuổi trở xuống (Age 18 or younger).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Phụ nữ đang có bầu (pregnant woman).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Những ai cư ngụ trong Bài viết thuộc cd00692c3bfe59267d5ecfac5310286c Tin nước MỹTexas (a Texas resident).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Những ai có Bài viết thuộc 81448138f5f163ccdba4acc69819f280 Tin nước Mỹquốc tịch Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp lệ (U.S. citizen or legal permanent resident).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Làm thể nào để điền đơn? (How to Apply?)

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Bước thứ nhất (Step One) là điền một đơn cho cả hai chương trình CHIP hay (or) Medicaid.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Gửi kèm theo những bản sao (copies) của giấy tờ sau đây:

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Số an sinh xã hội (social security number) của mỗi em.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Thẻ thường trú (resident card I-551), form I-94.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Hộ chiếu Hoa Kỳ, bằng quốc tịch Mỹ, giấy khai sanh ở Mỹ, hồ sơ sanh ở bệnh viện Mỹ.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Lương check (pay check stub) trong 60 ngày vừa qua. Giấy khai thuế (last tax return).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Nếu mình làm cho mình (self-employment) thì cần copy của giấy khai thuế (last tax return).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Nếu nhận tiền từ child support (check stub or receipt).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Social security. Supplementary Security Income (SSI), hoặc pension benefits nếu có.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Veterans’ benefits, workers’ compensation, hoặc ăn tiền thất nghiệp (unemployment) nếu có.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Giấy biên nhận tiền gửi trẻ (receipts or canceled check for child care).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Được (qualify) cho chương trình CHIP hay Medicaid mức lương (income) của quý vị phải là:

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Dưới $2,039 mỗi tháng hoặc dưới $24,473 mỗi năm cho gia đình có 1 đứa con (1 child).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Dưới $2,750 mỗi tháng hoặc dưới $33,001 mỗi năm cho gia đình có 2 đứa con (2 children).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Dưới $3,461 mỗi tháng hoặc $41,530 mỗi năm cho gia đình có 3 đứa con (3 children).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Dưới $4,172 mỗi tháng hoặc $50,058 mỗi năm cho gia đình có 4 đứa con (4 children).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Dưới $4,882 mỗi tháng hoặc $58,586 mỗi năm cho gia đình có 5 đứa con (5 children).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Điền đơn xin chương trình CHIP hoặc Medicaid có 3 cách:

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Bằng phone gọi số miễn phí (toll-free) 1-800-990-8247 từ thứ Hai đến thứ Sáu 8am – 5pm.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Bằng mail thì tải (download) đơn rồi fax hay mail lại.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Bằng cách điền đơn qua mạng online.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Bước thứ nhì (Step 2) Chờ Chấp Nhận (Get Approved):

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– điền đơn nộp giấy tờ hồ sơ yêu cầu đầy đủ, trong vòng 45 ngày sẽ cho biết chấp nhận hay không (approve or not approve).

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

– Quý vị có thể check status của đơn mình bằng cách gọi 1-877-543-7669.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Bước thứ ba (Step 3) Chọn plan và bác sĩ (Choose a plan and doctor): có danh sách của các plan để quý vị lựa chọn. Quý vị nên chọn plan nào mà bác sĩ gia đình của quý vị chấp nhận thì hãy chọn.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Bước thứ tư cuối cùng (Step 4) bắt đầu dùng và tận hưởng những lợi ích từ chương trình CHIP và Medicaid dành cho quý vị.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Khi quý vị cần làm đơn lại (renew) thì nên gọi cho CHIP program administrator 1-877-543-7669.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Nguồn thông tin để viết Làm Thế Nào Để Điền Đơn Cho CHIP và Medicaid? là Danny tự dịch lại cho các ACE hiểu rõ thêm về đề tài này trên trang mạng internet www.texaschildrenshealthplan.org/apply

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

Chúc tất cả các quý vị nào hội đủ yêu cầu (requirements) làm apply nộp đơn suông sẻ, được chấp nhận (approve) để được tận hưởng những lợi ích từ chương trình CHIP và Medicaid dành cho quý vị.

Bài viết thuộc 632cee946db83e7a52ce5e8d6f0fed35 Tin nước Mỹ

(Nguồn hình lấy từ trên internet với phần edit thêm)

Tags:
Dự luật bảo hiểm y tế mới sẽ cắt mạnh Medicaid

Dự luật bảo hiểm y tế mới sẽ cắt mạnh Medicaid

Chiều thứ hai 19/6 có tin là nếu dự luật bảo hiểm y tế (BHYT) được Thượng Viện Hoa kỳ thông qua, phần cắt giảm về Medicaid còn nhiều hơn cả trong dự luật của Hạ Viện đã được chuẩn thuận trước đây.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất