Lịch chiếu khán di dân visa Mỹ tháng 4/2018

Ngày 09/03/2018 Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thông báo chính thức lịch cấp chiếu khán di dân tháng 4 năm 2018 dành cho diện bảo lãnh gia đình

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

Như vậy lịch chiếu kháng Bài viết thuộc 34173cb38f07f89ddbebc2ac9128303f Tin nước Mỹdi dân tháng 4/2018 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên khá nhiều, nhiều nhất là diện F2A và F2B tăng 5 tuần trong tháng so với tháng trước.

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

Lịch chiếu khán các hồ sơ đương đơn đang ở ngoài Hoa Kỳ

Bài viết thuộc e7f8a7fb0b77bcb3b283af5be021448f Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

Lịch chiếu khán các hồ sơ được nộp sớm và xin chuyển đổi tình trạng tại Hoa Kỳ

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

(Áp dụng cho đương đơn hiện đang ở Hoa Kỳ bằng các Bài viết thuộc fc8001f834f6a5f0561080d134d53d29 Tin nước Mỹvisa không định cư và đang có hồ sơ bảo lãnh nhưng chưa đáo hạn)

Bài viết thuộc e7f8a7fb0b77bcb3b283af5be021448f Tin nước Mỹ
Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

Chú thích: 

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

– Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc e7f8a7fb0b77bcb3b283af5be021448f Tin nước Mỹ

Bài viết thuộc a4a042cf4fd6bfb47701cbc8a1653ada Tin nước Mỹ

——————–

Tags:
Chuyện ít biết về con gái nuôi người Việt của nhà bác học vĩ đại Stephen Hawking

Chuyện ít biết về con gái nuôi người Việt của nhà bác học vĩ đại Stephen Hawking

Ít ai biết rằng nhà khoa học lỗi lạc người Anh lại có một người con gái nuôi ở Việt Nam. Đó là Nguyễn Thị Thu Nhàn, người đã được Hawking nhận nuôi từ năm 1990, khi cô 10 tuổi.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất