Los Angeles County mở rộng dịch vụ nha khoa miễn phí

Los Angeles County sẽ mở rộng dịch vụ nha khoa miễn phí cho những người không có bảo hiểm hoặc không thể có bảo hiểm, qua chương trình “My Health LA” (MHLA), được thành lập từ năm 2014, thông cáo báo chí của Văn Phòng Giám Sát Viên Hilda Solis, Địa Hạt 1, gởi ra hôm Thứ Ba, 5 Tháng Ba, cho biết.

Trong lúc MHLA mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe căn bản, một số bệnh xá cộng đồng cũng muốn mở rộng dịch vụ nha khoa.

Tuy nhiên, một số nơi không thể thực hiện được, bởi vì văn phòng nha khoa không dính liền với nơi cung cấp dịch vụ sức khỏe căn bản.

Vì thế, để giải quyết “lỗ hổng” này, hôm Thứ Ba, Hội Đồng Giám Sát Los Angeles County chấp thuận một đề nghị, do Giám Sát Viên Hilda Solis đưa ra, điều chỉnh thỏa thuận MHLA, cho phép các bệnh xá này được cung cấp dịch vụ nha khoa.

“Khi gia đình không tiếp cận được dịch vụ nha khoa, họ cảm thấy bị bỏ rơi. Trong trường hợp này, trẻ em bị thiệt thòi nhất, khi cha mẹ gặp khó khăn trong việc tìm một dịch vụ y tế cho con mình. Một đứa trẻ bị đau răng thì không thể tập trung vào việc học được,” Giám Sát Viên Solis được trích lời nói. “Chăm sóc nha khoa là quan trọng, nhất là cho trẻ em và các vị cao niên. Thực ra, đau răng có thể làm tình trạng sức khỏe trầm trọng hơn, nhất là đối với người bị bệnh tim và người mới giải phẫu. Tôi rất tự hào chúng ta quận hạt duy nhất ở Hoa Kỳ cung cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người không có bảo hiểm. MHLA là một viên ngọc quý trong hệ thống dịch vụ y tế của quận hạt, và là một kiểu mẫu cho các nơi khác học hỏi.”

Các bệnh xá bất vụ lợi, còn gọi là “Đối Tác Cộng Đồng,” cung cấp dịch vụ y tế cho bệnh nhân qua MHLA.

MHLA hiện có hơn 200 bệnh xá đối tác khắp Los Angeles County.

Chương trình này bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế và dịch vụ nha khoa cho cư dân Los Angeles County không có bảo hiểm, theo quy định của Đạo Luật Y Tế Toàn Dân, còn gọi là Obamacare, hoặc các chương trình được tài trợ khác.

Quy định hiện nay của MHLA chỉ cho phép các cơ sở y tế dính liền với các cơ sở có dịch vụ y tế căn bản được cung cấp dịch vụ nha khoa.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu cơ sở cung cấp dịch vụ nha khoa không dính liền, nhưng gần với cơ sở y tế, thì vẫn có thể cung cấp dịch vụ nha khoa.

Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy, MHLA lại không bị bắt buộc phải có hợp đồng với những cơ sở này. Vì thế, nó giới hạn sự mở rộng của MHLA tới một số cư dân.

Đề nghị được chấp thuận hôm Thứ Ba cho phép điều chỉnh định nghĩa của MHLA, để bao gồm dịch vụ nha khoa tại các bệnh xá không dính liền với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế căn bản.

Tags:
Đường Garden Grove có thể thành Koreatown của Orange County

Đường Garden Grove có thể thành Koreatown của Orange County

Đoạn đường Garden Grove từ ngã tư với đường Beach đến đường Brookhurst có thể sẽ đổi tên để thu hút du khách và giới trẻ hơn.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất