Luật Di trú mới của Mỹ 2017 và những thông tin cần thiết.

Mỹ là một quốc gia mà người Việt Nam có tỉ lệ Di trú Mỹ khá cao. Với những ưu điểm nội trội như xã hội phát triển, an sinh xã hội cao, giáo dục, y tế hoàn thiện. Người Việt Nam không ngừng hướng tới Mỹ với mong muốn được định cư ở Mỹ. Bạn có ý định Di trú Mỹ? Hãy tìm hiểu kỹ hơn về Luật Di trú mới của Mỹ 2017 và những thông tin cần thiết để đến Mỹ sinh sống nhé.


Bài viết thuộc ba2fd310dcaa8781a9a652a31baf3c68 Tin nước Mỹ
Nước Mỹ và Luật di trú mới năm 2017
  1. Các thành phố đông Bài viết thuộc 37a749d808e46495a8da1e5352d03cae Tin nước Mỹngười Việt sinh sống:
Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

San Jose. California: Với 106 379 người Việt sinh sống tại đây chiếm 10,6% dân số của thành phố này. Đây là thành phố với hầu hết người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Garden Grove. California: Với 52 052 người Việt sinh sống tại đây chiếm 29,8% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

San Diego. California: Với 37 720 người Việt sinh sống tại đây chiếm 2,8% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

San Jose. California: Với 106 379 người Việt sinh sống tại đây chiếm 10,6% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Westminster, California: Với 36 954 người Việt sinh sống tại đây chiếm 40,3% dân số của thành phố này. Thị trưởng thành phố Tri Tạ là người Mỹ gốc Việt

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Houston, Texas: Với 36 568 người Việt sinh sống tại đây chiếm 1,6% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Santa Ana, California: Với 23 907 người Việt sinh sống tại đây chiếm 7.2% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Los Angeles, California: Với 21 708 người Việt sinh sống tại đây chiếm 0,6% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc ba2fd310dcaa8781a9a652a31baf3c68 Tin nước Mỹ
Người Việt tại Mỹ
Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Anaheim, California: Với 17 192 người Việt sinh sống tại đây chiếm 5% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Arlington, Texas: Với 16 043 người Việt sinh sống tại đây chiếm 4,2% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Philadelphia, Pennsylvania: Với 16 018 người Việt sinh sống tại đây chiếm 1% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

San Francisco, California: Với 15 057 người Việt sinh sống tại đây chiếm 1,8% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

New York, New York: Với 14 275 người Việt sinh sống tại đây chiếm 0,2% dân số của thành phố này. Phát triển ở Khu phố Tàu của Manhattan

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Portland, Oregon: Với 12 806 người Việt sinh sống tại đây chiếm 2,1% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Seattle, Washington: Với 12 648 người Việt sinh sống tại đây chiếm 1,9% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Boston, Massachusetts: Với 12 482 người Việt sinh sống tại đây chiếm 1,9% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Garland, Texas: Với 12 118 người Việt sinh sống tại đây chiếm 5,2% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Thung lung Fountain, California: Với 11 747 người Việt sinh sống tại đây chiếm 20,7% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Oklahoma City, Oklahoma: Với 11 139 người Việt sinh sống tại đây chiếm 1,8% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Milpitas, California: Với 10, 639 người Việt sinh sống tại đây chiếm 14,9% dân số của thành phố này.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Những thành phố này có khá nhiều người Việt sinh sống. Luật di trú mới của Mỹ 2017 giảm thiểu một lượng lớn người Bài viết thuộc 04025959b191f8f9de3f924f0940515f Tin nước MỹViệt Nam nhập cư vào Hoa Kỳ

  1. Những điều cần lưu ý khi bạn mới đến Mỹ.
Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Trốn thuế.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Theo luật liên bang Hoa Kỳ, trốn thuế hoặc gian lận thuế , là cố gắng bất hợp pháp của người đóng thuế để trốn tránh việc đánh giá hoặc thanh toán thuế do luật liên bang áp dụng. Việc thuyết phục trốn thuế có thể dẫn đến phạt tiền và phạt tù.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Trốn thuế là tách biệt với ” tránh thuế “, đó là việc sử dụng hợp pháp chế độ thuế để lợi thế của một người để giảm số thuế phải nộp theo phương tiện nằm trong pháp luật. Trốn thuế là bất hợp pháp trong khi tránh thuế là hợp pháp.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Bất kỳ người nào cố tình trốn tránh bất kỳ khoản thuế nào trong quy định hoặc khoản thanh toán nào đó, ngoài các hình phạt khác theo luật định, sẽ có tội, khi bị kết án, sẽ bị phạt không quá 100.000 đô la (500.000 đô la trong trường hợp công ty), hoặc bỏ tù không quá 5 năm, hoặc cả hai cùng với chi phí truy tố.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Bạn cần tìm hiểu về điều này khi Di trú và xem các thông tin Luật Di trú mới của Mỹ 2017

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

a. Thẻ tín dụng

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Có một số nguyên nhân sẽ làm bạn bị nợ xấu trong thẻ tín dụng. Khi bạn kiểm tra thẻ, nếu có bất kỳ khoản nợ xấu nào, hãy tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục nó. Nếu không, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc vay tiền để mua xe, mua nhà, chi trả các khoản về y tế,…

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Ở Mỹ có khá nhiều các loại thẻ tín dụng, hầu hết các loại thanh toán, nhận tiền, nhận lương đều qua thẻ tín dụng.

Bài viết thuộc ba2fd310dcaa8781a9a652a31baf3c68 Tin nước Mỹ
Thẻ tín dụng tại Mỹ
Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

b.Về vấn đề bạo lực gia đình.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Ở Việt Nam, có câu “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Nhưng ở Mỹ lại hoàn toàn khác. Nếu cha mẹ đánh con cái có thể sẽ phải chịu các hình phạt. Nếu bạn giáo dục con cái bằng bạo lực, nếu bị phát hiện, bạn có thể chịu các hình phạt theo các mức độ: Cảnh cáo, tước quyền giám hộ đứa trẻ, ngồi tù.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Nếu bạn để con cái một mình trong xe hơi, dù chỉ 30 giây, bạn cũng sẽ bị phạt.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Các quy định về trẻ em của Mỹ khá nghiêm ngặt, từ việc vị trí ngồi trong xe hơi của trẻ, ghế riêng của trẻ đến việc thắt dây an toàn…

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Khi bạo lực gia đình bị phát hiện, dù là vợ đánh chồng hay chồng đánh vợ, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Trong “Luật bảo hộ người bị hại trong bạo lực gia đình” của California có quy định: với những nghi phạm có liên quan đến bạo lực gia đình, sở cảnh sát không thể quyết định bãi miễn họ có được thả hay không. Điều đầu tiên họ có thể làm là nhốt nghi phạm vào trong ngục, đợi chuyển cho tòa án xử lý

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Trong thời gian bị quản thúc, nếu nghi phạm không phải là công dân Mỹ thì sở di trú sẽ là cơ quan đọc lệnh tạm giam. Nếu ai bị báo án về bạo lực gia đình hai lần, người đó sẽ bị thu hồi thẻ xanh đồng thời sẽ phải đối mặt với sự trục xuất khỏi Mỹ với Luật Di trú mới của Mỹ 2017.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

c. Ở công viên.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Việc ngủ ngoài công viên có vẻ rất nhiều ở Việt Nam. Nhưng ở Mỹ thì không như vậy. Những công viên quy định rõ ràng về thời gian không được phép xuất hiện ở công viên. Rất nhiều công viên quy định mức thời gian 10h đêm. Nếu bạn bị phát hiện khi quá thời gian này bạn không những bị phạt tiền mà còn có các hình phạt nặng hơn

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

d. Phơi đồ

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Việc phơi nội y ở Mỹ được thưc hiện khá kín đáo, nếu bạn bị một người hàng xóm tố cáo bạn phơi chỗ dễ thấy, bạn sẽ bị phạt

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

e. Xây dựng nhà ở

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Nếu bạn xây nhà hoặc sửa nhà không đúng luật pháp, bạm sẽ bị phạt tiền hoặc ngồi tù.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

f. Hút thuốc và uống rượu

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Những người trưởng thành ở Việt Nam có rất nhiều địa điểm để hút thuốc và uống rượu, kể cả nơi công cộng. Nhưng ở Mỹ thì không. Hiện nay, tại Mỹ đã có 29 bang có luật cấm hút thuốc trong nhà hàng, 25 bang có luật cấm hút thuốc trong nhà hàng và quán bar. Ở rất nhiều thành phố đặc biệt là tại Newyork bất kể ai cũng không được phép hút thuốc và uống rượu ở những nơi công cộng (bao gồm công viên) nếu không sẽ bị nộp phạt.

Bài viết thuộc ba2fd310dcaa8781a9a652a31baf3c68 Tin nước Mỹ
Quy định nghiêm ngặt về thuốc lá và rượu bia
Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

g. Thú cưng

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Ở Mỹ, thú cưng được đề cao, có những luật về bảo vệ thú cưng, bạn không được phép đánh đập hay giết chết nó.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

h. Động vật ở Mỹ

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Bạn không được phép tự ý giêt mổ (kể cả những con vật như gà, vịt chứ đừng nói đến chó như ở Việt Nam). Thú rừng được bảo vệ. Bạn được phép đi săn nhưng phải có giấy phép. Câu cá cũng cần câu những con đủ tuổi, đủ ký.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Nhờ vậy, hệ sinh thái ở Mỹ được bảo vệ.

Bài viết thuộc b337e84de8752b27eda3a12363109e80 Tin nước Mỹ

Luật di trú mới của Mỹ và những thông tin cần thiết mang đến cho bạn những thông tin hữu ích nhất. Giúp bạn có cái nhìn về dân số người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ cũng như các thông tin để bạn hòa nhập tốt nhất.

Tags:
Tân Hoa hậu Mỹ thẳng thừng chỉ trích Tổng thống Trump

Tân Hoa hậu Mỹ thẳng thừng chỉ trích Tổng thống Trump

Tân Hoa hậu Mỹ 2018 gây bão dư luận khi công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất