Luật mới tại California dành cho chủ nhà và người thuê

Dự luật số 2343 của Hạ Viện California đã được Thống Đốc Jerry Brown ký ban hành vào ngày 5 Tháng Chín năm nay, nhưng sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 Tháng Chín, 2019. Dự luật này sửa đổi đường lối tính ngày trong một số báo thị mà chủ đất phải gởi cho người thuê.

Đặc biệt, đó là những báo thị như:

(i) một thông báo có thời hạn ba ngày để người thuê phải thanh toán tiền thuê nếu không sẽ phải dọn đi.

(ii) một thông báo có thời hạn ba ngày để người thuê phải thực hiện một bổn phận đã được thỏa thuận trong hợp đồng thuê mướn.

(iii) và một thông báo có thời hạn năm ngày để người thuê nộp một thư trả lời cho một vụ kiện trục xuất vì chiếm ngụ bất hợp pháp.

Các báo thị như vậy rất quan trọng, như trường hợp những điều khoản phải hoàn thành trong các hợp đồng, nằm trong vấn đề số ngày được đếm như thế nào.

Luật lệ mới thay thế ngày trên lịch thành ngày tòa án (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và không kể những ngày lễ chính thức).

Theo luật lệ California hiện hành, đối với các thông báo được nêu trên, ngày được đếm bắt đầu vào ngày đầu tiên sau khi báo thị được tống đạt. Tuy nhiên, nếu ngày cuối cùng để hoàn thành là một ngày cuối tuần hoặc ngày lễ, nó được loại trừ khỏi sự tính toán (Điều 12 của Bộ Luật Tố Tụng California).

Một vài thí dụ trong luật lệ hiện nay:

1-Nếu, vào ngày Thứ Hai, bạn được tống đạt một báo thị có thời hạn ba ngày để trả tiền, khi đó bạn phải thanh toán trong vòng những ngày Thứ Ba, Thứ Tư, hoặc Thứ Năm.

2-Nếu bạn nhận được báo thị có thời hạn ba ngày vào ngày Thứ Tư, khi đó những ngày Thứ Năm và Thứ Sáu được đếm, nhưng Thứ Bảy và Chủ Nhật được loại trừ. Ngày cuối cùng để thực hiện sẽ là ngày Thứ Hai, nếu đó không phải là một ngày lễ.

3-Nếu bạn nhận được báo thị vào ngày Thứ Sáu, và ngày Thứ Hai là một ngày lễ, khi đó hạn chót để thực hiện sẽ là ngày Thứ Ba. Ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, cũng như ngày lễ vào Thứ Hai, vẫn được bao gồm trong việc đếm ngày, nhưng không được tính như một ngày phải hoàn thành sự đòi hỏi.

Dự luật 2343 thay đổi luật hiện hành, quy định những ngày nào có thể được tính khi một người thuê được tống đạt thông báo. Theo đó, không những các ngày cuối tuần và ngày lễ không phải là những ngày mà người thuê phải thực hiện sự đòi hỏi, ngoài ra, chúng không phải là những ngày được bao gồm trong việc đếm ngày. Những ngày được tính được gọi là ngày tòa án, nghĩa là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, với điều kiện không có ngày nào là ngày lễ.

Khi luật lệ mới có hiệu lực, nếu bạn được giao một thông báo có thời hạn ba ngày vào ngày Thứ Sáu, việc đếm ngày sẽ không khởi sự cho tới ngày Thứ Hai, ngày cuối cùng để bạn hoàn thành, giả sử không  có ngày nào là ngày lễ, sẽ là ngày Thứ Tư.

Điều này có tạo một khác biệt đáng kể nào hay không? Có thể có nếu bạn chỉ có một ngày Thứ Hai để làm giấy tờ, để là nắm được một món vay, hoặc bất cứ diễn tiến nào mà bạn có thể tưởng tượng một cách dễ dàng.

Dự luật đã được Western Center on Law and Property và California Rural Legal Foundation đồng bảo trợ. Nó cũng được sự ủng hộ của nhiều tổ chức bênh vực quyền lợi của người thuê.

Lúc đầu, dự luật 2343 tìm cách dành thêm ngày cho những người thuê đứng trước sự trục xuất, mặc dù có sự chống đối quyết liệt của các chủ đất. Sau khi dự luật được tu chính, Hiệp Hội Chung Cư California, đại diện chính cho các chủ đất, đã rút lại sự chống đối của họ.

Tags:
Ứng viên hạ viện California phản đối ông Trump định bỏ quyền “sinh ở Mỹ là có quốc tịch”

Ứng viên hạ viện California phản đối ông Trump định bỏ quyền “sinh ở Mỹ là có quốc tịch”

Bà Christy Smith, người đang tranh cử vào hạ viện California, bang đa dạng về sắc tộc và có cộng đồng người Việt đông đảo, cho biết bà phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald nhằm xóa bỏ chính sách cấp quốc tịch cho trẻ em sinh ra tại Mỹ.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất