Luật sức khỏe California

“Luật Sức Khỏe” (Health Law) ám chỉ các luật lệ liên quan đến vấn đề chi phí y tế chạy chữa, phục hồi hay chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Đây là một ngành luật tương đối mới nên không có nhiều luật sư chuyên môn trong lãnh vực này

Thân chủ của họ gồm đủ loại, từ một cá nhân có nhu cầu điều trị bệnh tìm trợ cấp để thanh toán chi phí chạy chữa, cho đến một công ty cung cấp dịch vụ y tế lớn cần cố vấn pháp luật trong việc điều hành cơ sở hoạt động. Vì tính chất đa dạng của giới thân chủ cho nên luật sức khỏe cũng phân ra nhiều tiểu ngành khác nhau. Bài này được viết với mục đích hướng dẫn quý độc giả quen thuộc với “hệ thống săn sóc sức khỏe” (health care system) của California.

Nhân viên nhà thuốc của Trung Tâm Y Tế Cộng Đồng Clay-Battelle ở Blacksville, West Virginia. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

California là một tiểu bang có khá nhiều cơ sở và công ty cung cấp dịch vụ săn sóc sức khỏe tốt vào bậc nhất, tuy rằng dân cư California vẫn thường gặp nhiều trở ngại trong việc xoay xở cách vào hệ thống trợ cấp y tế trước khi thực sự được điều trị. Bệnh nhân và gia đình cùng các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế cần nhận thức thấu đáo khuôn khổ luật pháp hiện hành để bảo đảm tham gia được hệ thống này.

Đối với nhiều người, vấn đề quan trọng nhất của “săn sóc sức khỏe” là làm sao có tiền thanh toán chi phí chữa bệnh. Tại California có vài chương trình do chính quyền bảo trợ và Bộ Dịch Vụ Y Tế California (California Department of Health Services, gọi tắt là CDHS) đảm trách việc trả tiền cho các nhà cung cấp dịch vụ. Thông thường các bác sĩ và bệnh viện nhận được tiền chính phủ bồi hoàn trong vòng 30 ngày.

Như đã đề cập trước đây, California có một loại trợ cấp y tế đặc biệt gọi là Medi-Cal. Không nên nhầm lẫn Medi-Cal với Medicare bởi vì cả hai chương trình có tên nghe rất giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác biệt và không dính líu gì tới nhau cả.

Medicare là loại trợ cấp y tế hoàn toàn do chính phủ liên bang Hoa Kỳ quản trị, có ngân sách lấy từ thuế bảo hiểm y tế liên bang (Medicare Tax) để yểm trợ chi phí săn sóc sức khỏe cho những người già và người bị tàn phế khắp toàn quốc.

Ngược lại Medi-Cal là một chương trình hoàn toàn do California điều hành và quản trị với một phần tiền của liên bang cùng một phần tiền của tiểu bang trợ giúp cho những người “cần” được giúp đỡ bất luận tuổi tác.

Medi-Cal có công dụng tương tự như Medicaid ở các nơi khác theo đó mỗi tiểu bang có quyền hành quyết định rất rộng rãi trong việc áp dụng Medicaid ở tiểu bang đó. Tại California, Medi-Cal do Bộ Dịch Vụ Y Tế CDHS điều hành.

Vai trò của chính phủ liên bang đối với chương trình trợ cấp y tế Medi-Cal thì rất hạn chế. Chính phủ liên bang chỉ trả một số phần trăm chi phí cho mọi trợ cấp y tế khác nhau cho các người nghèo khổ. Ngoài ra chính phủ liên bang còn theo dõi để chắc chắn rằng tất cả mọi chương trình cứu trợ của tiểu bang đều phù hợp với luật lệ liên bang.

Ngân khoản tiểu bang nhận được của liên bang gọi là “Phần Tham Dự Tài Chính Liên Bang” (Federal Financial Participation, gọi tắt là FFP). Ngân khoản FFP dành cho mỗi tiểu bang được ấn định do một công thức căn cứ vào mức “lợi tức cá nhân căn bản của tiểu bang” (state’s per capita income) và số lượng dịch vụ y tế mà tiểu bang chọn để cung ứng cho những người cần đến trong lãnh thổ tiểu bang. Có rất nhiều người đủ điều kiện nhận Medi-Cal, Medicare, cùng nhiều hình thức trợ giúp khác mà thường được quản trị theo lối bao nhau hoặc cộng chung với nhau.

Để có đủ điều kiện hưởng Medi-Cal một cư dân phải có tài sản ít giá trị cùng với lợi tức thấp tính theo một công thức rắc rối. Tại California có vài lối khác nhau để đạt đủ điều kiện được Medi-Cal.

Người nào có trợ cấp “Lợi Tức An Sinh Phụ Trội” (Supplemental Security Income, viết tắt là SSI) hoặc đang hưởng “Trợ cấp cho gia đình có con cái lệ thuộc” (Aid to Families with Dependent Children, viết tắt là AFDC) thông thường cũng được luôn Medi-Cal. Thêm vào còn có người bị mù lòa hoặc tàn phế, hoặc người già trên 65 tuổi trở lên, đều được coi là “có nhu cầu y tế” (medical needy). Họ sẽ nhận được phúc lợi Medi-Cal nếu hứa hằng tháng chịu bỏ tiền túi ra trả một khoản tiền nhỏ gọi là “phần chia phí tổn” (share of cost, viết tắt là SOC).

Phụ nữ có thai nhưng không đủ điều kiện hưởng AFDC, nhất là những người tị nạn đến cư trú tại California hoặc những người đang sống tại một vài loại viện dưỡng lão hoặc nhà tế bần – và những người tuy tuổi ở giữa 21 và 65 tuổi nhưng được xếp vào loại “nghèo y tế” (medically indigent), có nghĩa là không có tiền đi bác sĩ hay chữa bệnh cho nên cũng được hưởng Medi-Cal.

Nói chung muốn được Medi-Cal, tài sản của người nộp đơn xin phải dưới $2,000 dù rằng có công thức tính toán phức tạp áp dụng công bằng cho tất cả mọi người xin. Tuy nhiên có vài loại tài sản miễn tính trong công thức, gồm có căn nhà đương sự đang ở, một chiếc xe để di chuyển, đồ gia dụng và đồ dùng cá nhân. Người nộp đơn xin được phép tính giảm tài sản với ý định thỏa mãn điều kiện của Medi-Cal miễn làm sao những món khai giảm ấy phù hợp với luật lệ của Medi-Cal.

Tổng quát ra điều này có nghĩa là những chuyển nhượng tài sản phải có đền bù. Thí dụ một người được phép đem tất cả số tiền mặt thặng dư trả vào vốn liếng căn nhà đang có người ở để sao cho khỏi vượt mức $2,000. Tuy nhiên nếu chỉ cần trao số tiền trội hơn này cho thân nhân hay bạn bè thì kể như không hợp lệ.

Một người khác có lợi tức trội hơn giới hạn của Medi-Cal thì vẫn có thể được hưởng Medi-Cal với điều kiện hằng tháng chịu trả “phần chia phí tổn” SOC. Tiền SOC được tính theo căn bản lợi tức hằng tháng của người ấy. Medi-Cal cho phép người thụ hưởng được giữ một phần tiền lương để sinh sống. Số tiền lợi tức trội hơn sẽ chi cho “phần chia phí tổn” SOC về các chi phí y tế. Nói một cách khác, người thụ hưởng Medi-Cal phải chịu trách nhiệm phần tiền tối thiểu chi phí hằng tháng và Medi-Cal sẽ trả phần tiền trội hơn SOC.

Lối tính tài sản và lợi tức sao cho hợp lệ với Medi-Cal là một lựa chọn rất hấp dẫn cho những vị cao niên cho dù họ đã được hưởng Medicare. Lý do là vì Medi-Cal bao che đầy đủ hơn cho những vị đang sống ở các viện dưỡng lão, loại trợ cấp y tế này chịu chi cho nhiều loại dịch vụ chăm sóc nuôi bệnh dài hạn hơn là Medicare. Các luật sư chuyên môn về Medi-Cal có nhiều kinh nghiệm để chỉ dẫn cho thân chủ cách thức làm sao hội được điều kiện hưởng Medi-Cal.

Ngoài những phúc lợi kể trên, Medi-Cal còn trợ giúp những người cao niên cùng với người bị tàn phế có khả năng trả được tiền trả phụ cho Medicare. Những chương trình trợ cấp này có tên là “Qualified Disabled Working Individual,” “Qualified Medicare Beneficiary,” và “Specified Low Income Beneficiary Program” sẽ trả tiền bảo phí Medicare cho những người hội đủ điều kiện. Tất cả các chương trình trên đều do Bộ Dịch Vụ Y Tế CDHS quản trị.

Cũng như thường lệ, người viết xin xác nhận nội dung của những loạt bài tìm hiểu luật pháp này chỉ có mục đích sử dụng với tính cách thông tin (information) giúp quý độc giả một vài kiến thức tổng quát về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi và không thể coi như liên hệ của luật sư với thân chủ (attorney-client relationship). Do đó nếu có vấn đề liên quan đến luật, quý độc giả vẫn cần thảo luận với một luật sư chuyên môn về trường hợp của quý vị.

Tags:
Nước ấm lên, biển ngoài khơi California hóa 'công viên cá mập trắng'

Nước ấm lên, biển ngoài khơi California hóa 'công viên cá mập trắng'

Các nhà khoa học nghi ngờ nhiệt độ ấm lên có thể giải thích sự hiện diện của cá mập trắng ở vịnh Monterey, California.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất