Luyện nghe tiếng Anh: ‘Đừng bao giờ bỏ cuộc’ – Thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump

Một trong những bí quyết giúp bạn cải thiện kĩ năng giao tiếp hiệu quả là nghe thật nhiều. Bằng cách này, bạn sẽ tăng phản xạ nghe và nói một cách tự nhiên nhất. Loạt bài Luyện nghe tiếng Anh sẽ đem đến những bài tập đa dạng để người học nâng cao khả năng nghe – nói của mình.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

1. Nghe video và điền từ còn thiếu chỗ đánh số

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Never, ever, ever give up

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Years from now, some of them may look back and ask themselves whether they made the right choice, whether they made the most of their (1) they’ve been given. Together we have the same (2). Over the course of your life, you will find that things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve and that are not always warranted but you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Don’t give in, don’t back down, and never stop doing what you know Bài viết thuộc 25ddc0f8c9d3e22e03d3076f98d83cb2 Tin nước Mỹis right. Nothing worth doing ever, ever, ever came easy. And the more (3) your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service sacrifice and devotion.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into (4). America has been always the land of dream because America is the nation of true believer, when the Pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independent, they (5) our Creator 4 times. Because in America, we don’t (6) government, we worship God. It is why our currency proudly declare “IN GOD WE TRUST” and it is why we proudly proclaim that we are one nation under God.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

The story of America is the story of (7) that began with deep faith, big dreams and the humble beginnings. The next Generation of American (8) never ever give up.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

There’ll be time in your life, you’ll want to quit, never give up. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. Carry yourself with (9) and pride. Demand the best from yourself.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

The more people tell you that’s not (10), that it can’t be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

2. Đáp án

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

(1) opportunities

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

(2) mission

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

(3) righteous

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

(4) action

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

(5) invoked

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

(6) worship

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

(7) adventures

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

(8) leaders

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

(9) dignity

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

(10) possible

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

3. Dịch song ngữ bài nghe

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Never, ever, ever give up

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Years from now, some of them may look back and ask themselves whether they made the right choice, whether they made the most of their opportunities they’ve been given. Together we have the same mission. Over the course of your life, you will find that things are not always fair. You will find that things happen to you that you do not deserve and that are not always warranted but you have to put your head down and fight, fight, fight. Never, ever, ever give up.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Nhiều năm nữa, một số người có thể nhìn lại và tự hỏi bản thân rằng mình có đưa ra quyết định đúng đắn không, có tận dụng được nhiều nhất các cơ hội được ban cho hay không. Chúng ta cùng có chung một sứ mệnh. Trong hành trình cuộc sống, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng công bằng. Bạn sẽ thấy những điều xảy ra với bạn mà bạn không đáng phải chịu đựng, và không phải lúc nào bạn cũng được bảo đảm. Nhưng bạn phải cố gắng hết sức mình và chiến đấu, chiến đấu, và chiến đấu. Đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ cuộc.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Don’t give in, don’t back down, and never stop doing what you know is right. Nothing worth doing ever, ever, ever came easy. And the more righteous your fight, the more opposition that you will face. In your hearts are inscribed the values of service sacrifice and devotion.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Đừng từ bỏ, đừng lùi bước, và đừng dừng làm những điều mà bạn cho là đúng. Không bao giờ có điều gì đáng làm mà lại đến một cách dễ dàng cả. Bạn càng chiến đấu ngay chính, bạn lại càng phải đối mặt với nhiều trở ngại. Trong trái tim các bạn đã ghi dấu sự hy sinh và lòng tận tụy.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Now you must go forth into the world and turn your hopes and dreams into action. America has been always the land of dream because America is the nation of true believer, when the Pilgrims landed at Plymouth, they prayed. When the founders wrote the Declaration of Independent, they invoked our Creator 4 times. Because in America, we don’t worship government, we worship God. It is why our currency proudly declare “IN GOD WE TRUST” and it is why we proudly proclaim that we are one nation under God.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Bây giờ các bạn phải tiến thẳng ra thế giới, biến ước mơ và hy vọng của mình trở thành hành động. Bài viết thuộc 8bf1211fd4b7b94528899de0a43b9fb3 Tin nước MỹNước Mỹ luôn là mảnh đất của những giấc mơ bởi vì Mỹ là quốc gia của những tín đồ chân chính. Khi những người hành hương dừng chân tại Pylamouth, họ đã cầu nguyện. Khi các nhà lập quốc viết Bản tuyên ngôn Độc lập, họ đã cầu khẩn Sáng Thế Chủ bốn lần. Bởi vì nước Mỹ không tôn thờ chính phủ, chúng ta tôn thờ Thượng Đế. Đó là lý do vì sao trên đồng tiền của chúng ta tự hào tuyên bố rằng “CHÚNG TA TIN VÀO THƯỢNG ĐẾ” và đó là lý do tại sao chúng ta tự hào tuyên bố rằng chúng ta là một quốc gia bên dưới Thượng Đế.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

The story of America is the story of adventures that began with deep faith, big dreams and the humble beginnings. The next Generation of American leaders never ever give up.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Câu chuyện của nước Mỹ là câu chuyện về những cuộc phiêu lưu mà bắt đầu với niềm tin sâu sắc, những ước mơ lớn và những sự khởi đầu khiêm tốn. Những thế hệ lãnh đạo tiếp theo của Mỹ sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

There’ll be time in your life, you’ll want to quit, never give up. Never stop fighting for what you believe in and for the people who care about you. Carry yourself with dignity and pride. Demand the best from yourself.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Sẽ có những thời điểm trong cuộc đời, bạn sẽ muốn bỏ cuộc, nhưng đừng bao giờ từ bỏ. Đừng bao giờ ngừng chiến đấu cho những gì bạn tin tưởng và cho những người quan tâm đến bạn. Và hãy bước đi với nhân phẩm và niềm tự hào. Hãy đặt yêu cầu cao nhất cho bản thân mình.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

The more people tell you that’s not possible, that it can’t be done, the more you should be absolutely determined to prove them wrong. Treat the word impossible as nothing more than motivation.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Càng nhiều người bảo bạn rằng đó là điều không thể, rằng bạn không thể làm được, thì bạn càng phải quyết tâm một cách tuyệt đối để chứng tỏ rằng họ đã sai. Hãy coi từ “không thể” không khác gì so với từ “động lực”.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

And I want to just say you are special in every way that god bless you and God bless America. Thank you very much.

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Tôi chỉ muốn nói rằng các bạn đều rất đặc biệt theo mỗi cách mà Thượng Đế ban cho các bạn và Thượng Đế ban cho nước Mỹ. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bài viết thuộc 6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402 Tin nước Mỹ

Thuần Thanh

Tags:
9 bí quyết chọn chỗ ngồi tốt trên máy bay đường dài

9 bí quyết chọn chỗ ngồi tốt trên máy bay đường dài

Có không ít người than thở rằng đi máy bay đường dài là một việc rất khổ sở, ngoài việc cảm thấy mệt mỏi do cứ phải ngồi rất lâu ra thì còn phải chịu đựng tiếng ồn xung quanh ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi. Việc làm thế nào để được ngồi thoải mái trên những chuyến bay đường dài là đề tài mà rất nhiều du khách quan tâm.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất