Mẫu Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam mới nhất 2019

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.

Các trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam

Theo quy định tại Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, sửa đổi bổ sung 2014 thì người đã mất quốc tịch Việt Nam có đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam trong 06 trường hợp sau:

- Xin hồi hương về Việt Nam;

- Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam;

- Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

- Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

- Đã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài.

Lưu ý: Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Các giấy tờ cần chuẩn bị để xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

- Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam;

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

- Bản khai lý lịch;

- Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

- Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam.

đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Mẫu Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam mới nhất (Ảnh minh họa)

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/07/02/mau-don-xin-tro-lai-quoc-tich-Viet-Nam_0207173851.doc

Tags:
Việt Nam – Hoa Kỳ chuẩn bị ký kết Hiệp định cấp Chính phủ về hải quan

Việt Nam – Hoa Kỳ chuẩn bị ký kết Hiệp định cấp Chính phủ về hải quan

Việt Nam và Hoa Kỳ đã hoàn tất các thủ tục nội bộ chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan vào thời điểm gặp gỡ Lãnh đạo cấp cao của hai bên trong thời gian tới đây.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất