Một phần trăm người suy tim chết do tình dục

Một phần trăm trường hợp suy tim chết do tình dục gây nên, báo The Independent trích báo cáo mới về ảnh hưởng của tình dục đối với suy tim.

Bài viết thuộc c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b Tin nước Mỹ

Theo báo cáo đăng trong tập san Journal of the American College of Cardiology, tình dục được công nhận là tác nhân gây nên chứng suy tim đột ngột, thủ phạm của 300,000 cái chết ở Mỹ mỗi năm.

Bài viết thuộc c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b Tin nước Mỹ

Các bác sĩ của bản báo cáo nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giáo dục cộng đồng về hô hấp nhân tạo, sau khi phân tích nhận thấy rằng chỉ một phần ba trường hợp suy tim trong khi làm tình được bạn tình tìm cách làm hồi sinh.

Bài viết thuộc c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b Tin nước Mỹ

Các nhà nghiên cứu của Cedars-Sinai Medical Centre Heart Institute phân tích nguyên nhân của 4,525 trường hợp tử vong do suy tim đột ngột, nhận thấy chỉ 34 trường hợp, tức 0.7%, do tình dục.

Bài viết thuộc c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b Tin nước Mỹ

Dữ kiện cũng cho thấy hơn phân nửa (55%) xảy ra trong lúc đang làm tình, trong khi những trường hợp còn lại xảy ra trong vòng 15 phút.

Bài viết thuộc c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b Tin nước Mỹ

Nam giới chiếm đại đa số những trường hợp chết do tình dục gây nên, tức 32 trong tổng số 34.

Bài viết thuộc c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b Tin nước Mỹ

Tuy nhiên, nghiên cứu cũng nhận thấy chết vì suy tim đột ngột ở người có tiền sử bệnh tim không có ảnh hưởng đáng kể do làm tình gây nên.

Bài viết thuộc c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b Tin nước Mỹ

Báo cáo viết: “Rủi ro suy tim đột ngột do tình dục có vẻ còn rất thấp, ngay cả trong số những đối tượng có tiền sử bệnh tim, vốn chiếm 7% đến 10% trong cộng đồng.”

Bài viết thuộc c86a7ee3d8ef0b551ed58e354a836f2b Tin nước Mỹ

Bài học cho thấy mức sống sót cao nếu nạn nhân được người bạn tình làm hô hấp nhân tạo.

Tags:

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất